Tilbake til Hovedside

KRIGSFORSPILL

 

OKKUPASJONEN

 

FRIGJØRINGEN

Følg oss på Facebook!

 


 

Rasjonering

Under okkupasjonen var det mangel på matvarer, drivstoff og andre produkter. Særlig var landbruksprodukter som egg, kjøtt, fisk og melk luksus i byene. Også nytelsesmidler som tobakk og kaffe var det lite av. For å sikre en mest mulig rettferdig fordeling av varer, og unngå hamstring og svartebørs, etablerte myndighetene et system med rasjonering. Rasjoneringskort ble distribuert til den enkelte familie. Disse kunne så innløses i varer i butikkene.  

Rasjoneringen fortsatte selv etter at freden var kommet grunnet en fortsatt mangel på forbruksvarer.  Først på begynnelsen av 1950-tallet var rasjoneringen definitivt over. 
Nedenfor har vi samlet noen linker til kilder som forteller om rasjoneringen og matforholdene under krigen.

Primærkilder

Kort INTERVJU med Ivar Ødegård – ansvarlig for driften av Forsyningsnemnda på Voss under krigen
RADIO - Radiosending som tar for seg matforholdene i Norge etter krigen (på engelsk) (RealPlayer format)
Avisutklipp fra krigen som omhandler rasjonering.
Matoppskrifter fra krigen.
Offisielle dokumenter som tar for seg rasjonering på Voss.

Sekundærkilder

Forsyningsdepartementet (arbeidsfelt og organisasjon), 1939-1943 og 1945-1950)
Artikkel om hverdagslivet i Norge under andre verdenskrig hentet fra Aftenposten. 
Artikkel om matforholdene i Norge under andre verdenskrig.  Artikkelen er skrevet av Guri Hjeltnes, en av Norges fremste eksperter på emnet
Oppgave fra Universitetet i Bergen som tar for seg hverdagsliv og rasjonering i Bergen under andre verdenskrig.  Deler av oppgaven er basert på intervjuer med folk som opplevde rasjoneringen på kroppen.
Informasjon om rasjonering, rasjonerte produkter og slutten på rasjoneringen.  Inneholder bilde av rasjoneringskort samt avisutdrag fra September, 1952 da det ble vedtatt at rasjoneringen var over

 

 

 

MEDIA

Foto

Film

Lyd

Dokumenter

Databaser


Anmeldelser

Bøker


FORSKNING OG FORMIDLING

Nettutstillinger

Andre nettsteder

Litteraturlister

Oppgaver og Artikler

Arrangement


ARKIV

Nyhetsarkiv

Medieoppslag