Tilbake til Hovedside

KRIGSFORSPILL

 

OKKUPASJONEN

 

FRIGJØRINGEN

Følg oss på Facebook!

 


 

Viktige førkrigshendelser

Picture of Quisling

I tiden frem mot krigsutbruddet fant det sted flere hendelser som la grunnlaget for hva som skjedde i Norge etter tyskernes angrep. På denne siden vil det blit lagt inn relevante linker og dokumenter som særlig tar for seg NS sin fremvekst på 1930-tallet.

Primærkilder

Artikler fra NS-avisen "Fritt Folk"
Møteprotokoll for NS (omhandler NS både før og under krigen)

 

Sekundærkilder

"Hvordan tenkte de som sluttet opp om Nasjonal Samling"
Historien om NS
Earl F. Ziemke: Fyldig artikkel om oppakten til krigen (NS' og tyskernes planer)
Informasjon om NS (Wikipedia)

 

 

 

 

MEDIA

Foto

Film

Lyd

Dokumenter

Databaser


Anmeldelser

Bøker


FORSKNING OG FORMIDLING

Nettutstillinger

Andre nettsteder

Litteraturlister

Oppgaver og Artikler

Arrangement


ARKIV

Nyhetsarkiv

Medieoppslag