Tilbake til Hovedside

KRIGSFORSPILL

 

OKKUPASJONEN

 

FRIGJØRINGEN

Følg oss på Facebook!

 


 

Hjemmefronten

Det vokste raskt fram motstandsgrupper mot de tyske okkupasjonsstyrkene i Norge, og tross tilbakeslag og opprulling, greide man å holde oppe en organisert og samordnet motstand. Da den tyske kapitulasjonen kom 8. mai 1945 omfattet hjemmestyrkene rundt 40 000 mann. Det ble også bygd opp etterretningsapparat, som evnet å hente inn og videresende detaljerte opplysninger om tyske styrker og anlegg.

Hjemmefronten i Bergensområdet utgjorde avdeling D 20 i Mil.org., senere skilt ut som D 20.2, og dekket området mellom Hardangerfjorden og Sognefjorden. Organisasjonen gjennomgikk store prøvelser i 1943, og Roar Sannem ble fra november 1943 sjef for D 20.2. Nå legger vi ut hans rapport fra virksomheten sammen med annet materiale som kan kaste lys over virksomheten til denne avdelingen.

Primærkilder

Hva engelsk etterretning visste om tyske anlegg
Hordaland - Bergen (Digitalarkivet)
En grenselos forteller (fra Digitalokkupasjon.no)
Utdrag fra filmer om motstandsarbeid på Vestlandet (Vestaver)
Rapport om Milorgorganisasjonen mars 1945 top secret! (Digitalarkivet)
Norsk motstand under andre verdenskrig (Digitalskolen)

Sekundærkilder

Norsk motstand under andre verdenskrig (Digitalskolen)

 

 

 

 

 

MEDIA

Foto

Film

Lyd

Dokumenter

Databaser


Anmeldelser

Bøker


FORSKNING OG FORMIDLING

Nettutstillinger

Andre nettsteder

Litteraturlister

Oppgaver og Artikler

Arrangement


ARKIV

Nyhetsarkiv

Medieoppslag