Tilbake til Hovedside

KRIGSFORSPILL

 

OKKUPASJONEN

 

FRIGJØRINGEN

Følg oss på Facebook!

 


 

En kildeportalkildesamling

Nordiki er et landsomfattende nettverk som skal arbeide med å dokumentere alle sider ved krigen og okkupasjonen i Norge mellom 1940 og 1945 gjennom foto, film, lyd og ulike papirkilder (tekst, plakater mv.) Formålet med prosjektet er å knytte sammen ulike arkiv fra Norge og utlandet, som har denne typen dokumentasjon. Det være seg offentlige arkiv, lokale museer, eller i samlinger hos privatpersoner.
På denne måten kan vi på et nettsted kunne åpne for et allsidig og fullstendig innsyn i de fem mest dramatiske år i Norges historie. Dette vil gi unike muligheter for forskning og formidling til å analysere og fortelle om denne tiden.

Vi ønsker kontakt med alle de aktører som er nevnt ovenfor slik at vi kan opprettet et nettverk som er mest mulig fullstendig. Slik vil vi sammen kunne få etablert en oversikt over alt som finnes og lage et nettopplegg som alle finner formålstjenlig.
Vi invitereri derfor til at alle kan få lagt inn linker til sine nettarkiv på denne portalen, slik de ligger i dag. Deretter vil vi ta kontakt med dere og utarbeide forslag til standariseringer og fremstøt for å få bilder, filmer osv. mest mulig fullstendig identifiserte som kilder og lagt opp etter en felles løsning av databaser.
Vi vil legge dette opp med streng kvalitetskontroll i nær kontakt med de miljøene som har arbeidet innenfor de konkrete feltene som arkivet dekker.


Stein Ugelvik Larsen, prosjektleder

Prosjektgruppe:
Stein Ugelvik Larsen, Universitetet i Bergen, inst. f. informasjons- og medievitenskap
Jostein Saakvitne, Høgskolen i Bergen, mediesenteret
Yngve Nedrebø, Statsarkivet i Bergen
Solveig Greve, Universitetsbiblioteket i Bergen
Svein Aage Knudsen, Hordaland Fylkesarkiv
Jan Erik Vold, Bergen Museum
Leif Ove Larsen, Universitetet i Bergen, inst. f. informasjons- og medievitenskap
Bjørn Bagge, Universitetsbiblioteket i Bergen
Anja Salzmann, Universitetet i Bergen, inst. f. informasjons- og medievitenskap

Ta gjerne kontakt med oss!
Stein.Larsen@isp.uib.no
55 58 21 12

Nyhetsoppslag om prosjektet (På Høyden, UiB)

Webmaster: Rune Arntsen og Jørgen Thune Johnsen
sist oppdatert 28. mars 2012

 

MEDIA

Foto

Film

Lyd

Dokumenter

Databaser


Anmeldelser

Bøker


FORSKNING OG FORMIDLING

Nettutstillinger

Andre nettsteder

Litteraturlister

Oppgaver og Artikler

Arrangement


ARKIV

Nyhetsarkiv

Medieoppslag