Tilbake til Hovedside

KRIGSFORSPILL

 

OKKUPASJONEN

 

FRIGJØRINGEN

Følg oss på Facebook!

 


 
BLOGG: ILLEGALE AVISER

Med humor som våpen

De illegale avisene var vanligvis spekket med ramme alvor. Innholdet kunne bestå av deprimerende nyheter fra fronten, drap, fengslinger, trusler og paroler. Men innimellom tok avisene seg plass til mer lystbetont stoff. Humoren ble brukt som våpen.
Ta for eksempel dette utdraget fra en Hvepsen nr 1 1940.

27. april 2012Karikatur fra 1940-41


Karikaturen er et godt eksempel på humoren som i flere tilfeller kunne prege flere av avisene. Den riktige veien viser den en tysk soldat da den ankom i april. Snudd opp ned sees den samme soldaten, betydelig fyldigere etter i underkant av et år i landet. Foruten å vise at de tyske soldatene feter seg opp i Norge, spiller den på at folk flest får tilgang på mindre mat etter krigsutbruddet. Tegningen er godt laget og morsom. Men ikke minst er den et stikk til tyskerne og landets nye ledelse som ikke er i stand til å fø det norske folk.
Hvepsen var en avis med mye humor (Luihn 1999:74). Dette utdraget er hentet fra samme utgave: “Under en filmforestilling i Oslo hvor det ble kjørt en propagandafilm som viser tyske lastebåter som losser matvarer ved Oslobryggen reiser en mann seg og roper höyt: “Stopp, stopp, dere kjörer filmen den gale veien!”
Et av de kanskje mest kjente humorbidragene i holdningskampen var Ragnvald Blix karikatur fra 1944."Jeg er Quisling" – "Og hva var navnet?" Ragnvald Blix, 1944


Tegningen viser Vidkun Quisling på besøk hos Hitler. Bildeteksten sier «’Jeg er Quisling’ – ‘Og hva var navnet?’» Navnet Quisling ble tidlig i krig bruk som synonym for landsforæder. Det var britiske aviser som først tok begrepet i bruk. Tegningen over kan ha vært med å befeste quisling som begrep.
Artig er også denne teksten fra «Vi vil oss et land/Alt for Norge»: “NASJONAL SAMLING er Quislings verk. Ingen mann i landets historie har som han maktet å samle folket... mot seg!” (nr. 3 1940).
Felles for all denne humoren er at det ikke er humor for humorens del, men for å tjene en større hensikt. Selv om det «kun» er snakk om humor er det ikke bortkastet spalteplass. Humoren handler om krigen, okkupasjonen og fienden, og går alltid i sistnevntes disfavør. Humoren gir okkupantene et stikk, de blir fremstilt som late og dumme. Fienden blir vanæret og latterliggjort, og mister på den måten legimitet.
 Jørgen Thune Johnsen
er vitenskapelig assistent på Universitetet i Bergen

 

 

MEDIA

Foto

Film

Lyd

Dokumenter

Databaser


Anmeldelser

Bøker


FORSKNING OG FORMIDLING

Nettutstillinger

Andre nettsteder

Litteraturlister

Oppgaver og Artikler

Arrangement


ARKIV

Nyhetsarkiv

Medieoppslag