Tilbake til Hovedside

KRIGSFORSPILL

 

OKKUPASJONEN

 

FRIGJØRINGEN

Følg oss på Facebook!

 


 

Nasjonal Samling (NS)

Primærkilder

Filmaviser fra okkupasjonstiden (Norgeslexi)
To NS-propagandafilmer (Norgeslexi)
NS Generalsekretærens protokoll 1934-1945 (Riksarkivet)
Bakgrunnsinformasjon om dette (forskning.no)
Vidkun Quislings tale den 9. april
Quisling besøker Hilter i 1942 (Filmavisen).
Intervju med tidligere NS-medlemmer

Intervju med en frontkjemper og NS-sympatisør

TV-reportasje med samme person

 

Sekundærkilder

Informasjon om NS (Wikipedia)

 

 

 

 

MEDIA

Foto

Film

Lyd

Dokumenter

Databaser


Anmeldelser

Bøker


FORSKNING OG FORMIDLING

Nettutstillinger

Andre nettsteder

Litteraturlister

Oppgaver og Artikler

Arrangement


ARKIV

Nyhetsarkiv

Medieoppslag