Tilbake til Hovedside

KRIGSFORSPILL

 

OKKUPASJONEN

 

FRIGJØRINGEN

Følg oss på Facebook!

 


 

TEMA: Propaganda

Propagandakrigen vart ei vidareføring av dei prinsippa og den erfaringa ein hadde vunne i den psykologiske krigen 1914-18. Då hadde tyskerne gjort det dårlig. Denne gongen var Hitler førebudd på å køyre meir aktivt ut enn forrige gong. Radio og film kom til å spele ei stor rolle i distribusjonen av propaganda frå alle partane.

Psykologar utarbeidde spesielle kampanjar, tilpassa det kulturelle særpreget i målgruppene. Propagandaen vart meir målretta og fin, ikkje så grov og primitiv som i første verdenskrigen. Vitskaplege metodar vart tekne i bruk for å skape den rette propaganda. I mindre grad laga ein skrekkhistoriar om fienden, kanskje med unnatak av ein del amerikansk propaganda om japanerne og tyske framstillingar av jødane.

Primærkilder

 
 
 
 
 

Sekundærkilder

Propaganda under krigen (fra NorgesLexi)
Svart propaganda
An Introduction to Propaganda (William Levinson)

Underkategorier

Alliert propaganda, inkl. frå den norske London-regjeringa
Norsk propaganda frå NS-regjeringa
Tysk propaganda

Det er mange nettstader om propaganda i krig generelt. Et utvalg finner du HER

 

MEDIA

Foto

Film

Lyd

Dokumenter

Databaser


Anmeldelser

Bøker


FORSKNING OG FORMIDLING

Nettutstillinger

Andre nettsteder

Litteraturlister

Oppgaver og Artikler

Arrangement


ARKIV

Nyhetsarkiv

Medieoppslag