Tilbake til Hovedside

KRIGSFORSPILL

 

OKKUPASJONEN

 

FRIGJØRINGEN

Følg oss på Facebook!

 


 

TEMA: Propaganda
Norsk propaganda frå NS-regjeringa

Propagandaen i Hitler-Tyskland spela i stor grad på antisemittisme. I Norge var det ikkje mogleg å gjere det same, men all god propaganda har bruk for ein ytre fiende. For NS vart det bolsjevismen som fekk denne rolla. Dei allierte vart også framstilla som kyniske utnyttarar av små land (som Norge)

Plakatane nytta sterke symbol, og overalt såg ein det gule solkorset.
Sjølv om NS-propagandaen kanskje ikkje vart så virkningsfull som nazistane sin propaganda i Tyskland, førte den likevel til at eit NS-symbol som solkors vart umogleg å bruke i annan samanhang heilt fram til vår eiga tid.

Eit viktig motiv var frontkjemparane. Plakatar, frimerke og brosjyrar propaganderte for å få norsk ungdom til å melde seg til frontteneste på Østfronten.

Det meste av propagandaen ble leia frå Kultur- og folkeopplysningsdepartementet.

Primærkilder

Propaganda på frimerke
Propaganda på plakatar
Propaganda i film
Propaganda i tekstar
Propagandabilde

Sekundærkilder

NS' bruk av Nasjonalparken Borre (fra Borreminne)

 

 

 

 

MEDIA

Foto

Film

Lyd

Dokumenter

Databaser


Anmeldelser

Bøker


FORSKNING OG FORMIDLING

Nettutstillinger

Andre nettsteder

Litteraturlister

Oppgaver og Artikler

Arrangement


ARKIV

Nyhetsarkiv

Medieoppslag