Tilbake til Hovedside

KRIGSFORSPILL

 

OKKUPASJONEN

 

FRIGJØRINGEN

Følg oss på Facebook!

 


 

TEMA: Propaganda
Alliert propaganda

Den allierte propagandaen la stor vekt på å konfrontere Goebbels dyktige propaganda med verkelige fakta frå frontane, for å skape tillit til resten av informasjonen. Denne vektleggjinga på fakta og sannheit gjaldt også heimefronten. Det engelske propaganda-apparatet førte ein knallhard kamp med dei militære myndigheitene for å få gjennomført dette prinsippet (dei militære leiarane ville i første del av krigen helst halde skjult for folket kor ille det eigenleg stod til).

Den amerikanske propagandaen hadde heilt andre problem. Det var ikkje vanskelig å forklare amerikanarane kvifor dei måtte kjempe mot japanarane, sidan desse hadde angrepe først. Verre var det å vinne forståing for kvifor amerikanarane også måtte kjempe krigen i Europa.

Oppskrifta for amerikansk propaganda blei tesen om at USA hadde ei moralsk forplikting til å kjempe ein overlevingskamp for demokratiet og den amerikanske levemåten, ein kamp som ville gjere USA moralsk og politisk sterk. Ikkje minst blei filmindustrien i Hollywood trukke sterkt inn i den psykologiske krigføringa.

Primærkilder

Alliert propaganda i film
Alliert propaganda gjennom plakatar
Norsk propaganda frå London-regjeringa
Sovjetisk propaganda

Sekundærkilder

Hollywood sin veg inn i krigen (Digital okkupasjon)

 


 

 

 

MEDIA

Foto

Film

Lyd

Dokumenter

Databaser


Anmeldelser

Bøker


FORSKNING OG FORMIDLING

Nettutstillinger

Andre nettsteder

Litteraturlister

Oppgaver og Artikler

Arrangement


ARKIV

Nyhetsarkiv

Medieoppslag