Tilbake til Hovedside

KRIGSFORSPILL

 

OKKUPASJONEN

 

FRIGJØRINGEN

Følg oss på Facebook!

 


 

TEMA: Propaganda
Propaganda frå Hitler-Tyskland

Hitler beundra den allierte propagandaen under 1.verdenskrig, og utforma sine teser om effektiv propaganda; få og enkle bodskap som skal hamrast inn gong på gong, peike ut konkrete hovudfiendar som vert tillagde all skuld, det store folkefellesskapet som alle skal gi livet sitt for, og rasen som det overordna omgrepet.

Det fremste propagandamediet for Hitler var radioen og folkemøta. Det lukkast aldri særlig godt å skape god propaganda gjennom spelefilm (i motsetnad til det f.eks. Hollywood klarte). Derimot hadde dei tyske filmavisene svært stor propagandaverknad.

Men alt i alt gjorde Hitlers propaganda-apparat ein glimrande jobb. På mange måtar kan vi sei at Hitler vann propagandakrigen, men tapte den militære krigen. Hans regime blei knust på slagmarka, ikke ved "verbal og visuell" krigføring.

Primærkilder

Stor samling med tysk propaganda (German propaganda archive)
Frimerke som propaganda i det 3. rike
"Triumpf des Willens" - den største av alle propagandafilmar? (Youtube)
"Tag der Freiheit" - ein annan av Riefenstahls filmar (Google video)
"U-Boote westwärts" - ty. spelefilm (Google video)
Reichskommissariat Bildarchiv (Riksarkivet)
"Kampf um Norwegen" - den antatt tapte tyske dokumentarfilmen om felttoget i Norge nå funnet igjen og utgitt på DVD

Sekundærkilder

Tyskernes propaganda 1939 - 45 (Tor Førde, europas-historie.net)
Fienden på film, nazi-filmane sin estetikk (UiB-magasinet)
Der ewige Jude - stillbilder og tekster fra filmen
Mer om selve filmen

 


 

MEDIA

Foto

Film

Lyd

Dokumenter

Databaser


Anmeldelser

Bøker


FORSKNING OG FORMIDLING

Nettutstillinger

Andre nettsteder

Litteraturlister

Oppgaver og Artikler

Arrangement


ARKIV

Nyhetsarkiv

Medieoppslag