Norske rom
 
:: Om norske rom
:: Forskning
:: Personer
:: For studenter
:: Kalender
:: Kontakt oss
 

 

 

 


Aktiviteter

02-03 Nov 2009: Nettverkskonferanse

Forskargruppa NORSKE ROM, UiB, arrangerernettverkskonferanse med utgangspunkt i temaet bygd og bygdeutvikling.
Les mer

 

Arbeidsseminar

V- 2009

30. mars kl. 14.15-16.00 - Frode Fadnes Jacobsen, Senter for omsorgsforskning, HiB: Rom for omsorg, rom for makt

27. april kl 10.15-12.00 - Torunn Selberg, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, UiB: Undsets liv og diktning i stedsfortellinger

30. april kl 12.15-14.00 - Kjell Vaage, Institutt for økonomi, UiB: Samfunnsøkonomiske betraktningar om sjukefråværet

25. mai kl. 10.15-12.00 - Jan-Kåre Breivik, Rokkansenteret: Den norske mannsbevegelsen på 1970-tallet

8. juni kl. 10.15-12.00 - Eldar Bråten, Institutt for sosialantropologi, UiB: Slekt og rom: Klassebaserte genre i genealogisk forskning

 

 

Ny bok:
Bygdeutviklingas Paradoks.
Bringslid 2012 (red.)

"Norsk fortid: Kontinuiteter og konstruksjoner", 7-8 nov. 2011
Les mer

Nettverskonferanse 2-3 nov. 2009
Les mer

 
org.uib.no/norskerom Updated 23 August, 2012