Norske rom
 
:: Om norske rom
:: Forskning
:: Personer
:: For studenter
:: Kalender
:: Kontakt oss
 

 

 

 


Nettverkets medlemmer


Nettverket er knyttet til Institutt for sosialantropologi, UiB ved tre av instituttets fast ansatte
Anne Karen Bjelland, Mary Bente Bringslid og Eldar Bråten. Mary Bente Bringslid er leder av nettverket.

Medlemsliste:

Anne Karen Bjelland (sos.antr, UiB)
Mary Bente Bringslid (sosantr, UiB)
Eldar Bråten (sosantr,UiB)
Marit Brendbekken (Hordaland Fylkeskommune)
Frode Fadnes Jakobsen ( HiB)
Marit Vaula Rasmussen (sos.antr., UiB)
Inger Lise Teig (sos.antr., UiB)
Inger Birkeland (geografi, UiB)
Jan-Kåre Breivik (Rokkansenteret, UiB)
Hans Jakob Aagotnes (s.f.kult.vitsk., UiB)
Torun Selberg (s.f. kult.vitsk, UiB)
Tove Fjell (s.f. kult.vitsk.,UiB)
Benedicte Carlsen (?)

 

 

 

"Norsk fortid: Kontinuiteter og konstruksjoner", 7-8 nov. 2011
Les mer

Nettverskonferanse 2-3 nov. 2009
Les mer

 
org.uib.no/norskerom Updated 16 December, 2011