Universitetet i Bergen : Universitetsdirektørens kontor

Dokumentsenter 1

 

 

 

 

 

 

- for Universitetet i Bergen

 

 

 Postadresse:
 Dokumentsenter 1,
 UiB
 Postboks 7800
 5020 Bergen

  Besøksadresse:
  Christiesgt
. 18
  5020
Bergen

Tlf. kontorer: 55 58 20 04 /
8 20 05 / 8 31 71/ 8 30 33
Tlf. bortsettingsarkiv: 55 58 20 03
Fax: 55 58 96 88
Epost: postmottak@uib.no

 

 

 

Offisiell side
Sist oppdatert 14.01.2009 av Arne R. Ramslien
Kommentarer til denne siden.