Det 28. Organisk Kjemiske Vintermøte
 Thon Hotel Skeikampen 10. - 13. januar 2013.

Sponsorer OKV28

Arrangenentskomiteen ønsker å rette en stor takk til alle sponsorene. Deres velvillige støtte er svært viktig for gjennomføringen av Det 28. Organisk Kjemiske Vintermøte
   

 

Webmaster: Professor Hans-René Bjørsvik, Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen