Muslimske religiøse populærbilder

Indisk plakat, trykt av J.B. Khanna & Co, Chennai, kjøpt i Pondycherry, India, av Siv Ellen Kraft 2003.

English version

Velkommen til hjemmesiden for dokumentasjons-, forsknings- og formidlingsprosjektet "Muslimske religiøse populærbilder" ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap (AHKR), Universitetet i Bergen.

Prosjekt fokuserer på masseproduserte religiøse populærbilder i muslimsk kontekst. Materialet omfatter plakater og mindre trykk med religiøse motiv som profeter, sjia-imamer, helgener, islams hellige steder, historisk-mytiske begivenheter, fromme mennesker i hengiven bønn eller under utførelse av pilgrimsreisen, bilder i kombinasjon med Koran- og hadithtekster, kalligrammer og kalligrafier.

Dette nettstedet utgjør en del av prosjektets formidlingsvirksomhet.

Oversikt

Redaktør: Richard J. Natvig. Sist oppdatert: 11.11.2009