Muslimske populærbilder

Muhammad

Islams profet Muhammad ibn Abd Allah. Bilderepresentasjoner av Muhammad er kjent fra gammelt av, men er ikke særlig utbredt. En del muslimer mener at det strir mot islam å lage bilder av Profeten, andre har et mer avslappet forhold til dette, og blant sjia-muslimer er slike bilder vanlige, og populære.

Iranske shia-muslimer presiserer i intervju (med Ingvild Flaskerud) at slike portretter ikke er "ekte" portretter. Kunstnerne har laget bildene utfra konvensjonelle forestillinger om personenes karaktertrekk, slik det har blitt gjort med bibelske skikkelser i den europeiske kunsten.

Teksten under dette bildet gjengir den muslimske trosbekjennelsen: "Der er ingen gud uten Gud, og Muhammad er hans sendebud."

Original: Kjøpt i Qum 1999 av Ingvild Flaskerud.

Som på det forrige bildet holder Muhammad Koranen i venstre hånd. Med høyre hånds pekefinger peker han oppover, den ene fingeren kan symbolisere eller minne betrakteren om det islamske dogmet om den ene Gud. Under bildet står trosbekjennelsen som i det forrige bildet, mens medaljongene i de øvre hjørnene inneholder ordet Allah (til høyre) og navnet Muhammad (til venstre).

Disse portrettene har en viss likhet med zoroastriske framstillinger av profeten Zarathustra, sammenlikn med bilde hentet fra The Life of Holy Zarathustra (The Prophet of the Parsees) av Framroz Rustomjee, Bombay 1961, og bilde fra Introducing Zoroastrianism; With 52 Weekly Sermons av Maneck B. Pithawalla, Bombay 1961.

Original: Småbilder, Ingvild Flaskerud, Qum 1999.

Bildet forestiller Muhammad i midten med sin tilslørte datter Fatima på sin venstre side, sin fetter og svigersønn Ali på sin høyre side, og barnebarna, Alis og Fatimas to sønner, Hasan (i grønt) og Husain (i rødt). "Den hellige familien" har en høy posisjon blant alle muslimer, men særlig blant sjia-muslimer. Navnene deres er skrevet på rosetten til venstre: øverst står "Allah", deretter følger med urviserne: Muhammad, Fatima, Husain, Hasan og Ali. Teksten i midten er uleselig. Bak Muhammad står engelen Djibril (Gabriel) med Koranen i hendene. Ifølge muslimsk tro var engelen Djibril den som formidlet den første åpenbaringen til Muhammad. På dette som på andre bilder av Ali holder han et av sine kjennetegn i hendene, sverdet Dhu 'l-Faqar med den karakteristiske doble spissen.

Original: Småbilder, Ingvild Flaskerud, Qum 1999.

Mer utbredt enn portretter av profeten Muhammad er mer eller mindre skjematiske framstillinger av hans etterslektstavle eller av hans forfedre, der profeten blir symbolisert med en kalligrafisk framstilling av navnet Muhammad, og/eller av en rose.

På denne slektstavlen finner vi Muhammads navn midt i øverste halvdel med nær slekt, koner, barn og etterkommere nedover. Under "Muhammad" står rasul Allah, salla Allah 'alayhi wa sallam - dvs. "Muhammad, Guds sendebud, Guds velsignelse og fred over ham." Medaljongen i høyre hjørne inneholder setningen allah jalli jalaluh, "Gud, mektig og opphøyd er Han!" I venstre medaljong står: "Det strålende slektstreet til vår herre Muhammad, Guds sendebud, Guds velsignelse og fred over ham og folket i hans hus (slekt)."

Original: Ca. 50x70 cm. Kjøpt i Kairo ved Sayyidna Husayn-moskeen, januar 1988 av Richard J. Natvig.

 

Tilbake til start