IN ENGLISH

 

Rolf Reed som ny rektor

På denne nettsiden finnes informasjon og relevante lenker som viser hvorfor Rolf Reed og hans team bør vinne den kommende rektorkampen.

test
Fra venstre Rolf Reed, professor og leder for Institutt for biomedisin,
Ernst Nordtveit, professor og dekan ved det juridiske fakultet.
I midten Lise Øvreås, førsteamanuensis ved Institutt for biologi og en av
de tematiske lederne ved senter for fremragende forskning i geobiologi.
Hun er også nestleder i styret for Unifob. (Foto: Paul-Erik Lillholm Rosenbaum, UiB).


Hvordan velge

1. Klikk her
2. Logg deg på om nødvendig (vanlig brukernavn og passord). Da kommer du til stemmeseddelen.
3. Klikk i ruten til venstre for kandidatparet du vil stemme på (eller klikk ”Blank”).
4. Klikk på ”Send svar”. Det er det hele.
OBS: En stemme kan ikke endres når den er avgitt. Er du ikke sikker på hvem du vil stemme på, er det bedre å avbryte og komme tilbake når du er sikker. HUSK FRISTEN!.


Program: Et dynamisk og fremtidsrettet universitet
Presentasjon av Rolf Reeds rektorteam
Svar på studentenes krav (facebook)
Alt om rektorvalgkampen i På Høyden
Valet er i gang (På Høyden, 27.03.2009)
Tåken letter på Høyden (Bergens Tidende - leder, 27.03.2009)


Leserbrev

På Høyden, 30.03.2009 Veiene og valget: Handling, ikke bare refleksjon
På Høyden, 30.03.2009 Styringsordning ved Det juridiske fakultet og ved UiB
På Høyden, 27.03.2009 Det skapes frykt. Fortsatt.
På Høyden, 27.03.2009 Fristet av forskning? Stem Reed!
På Høyden, 27.03.2009 Når krybben er tom, bites hestene
På Høyden, 27.03.2009 Rektorkandidatene og husleie
På Høyden, 27.03.2009 Ressurstildelinger, global perspektiv og rektorkamp, - mangel på handling.
På Høyden, 26.03.2009 Åpent brev til Ole Didrik Lærum fra Per Omvik
På Høyden, 26.03.2009 Svar til Göran Högstedt: husleie ved UiB
På Høyden, 26.03.2009 Utdanning og karriereveier
På Høyden, 26.03.2009 Avklaring på svar til studentene
På Høyden, 26.03.2009 Hva mener egentlig Grønmo?
På Høyden, 25.03.2009 Letter of support for Rolf Reed
forskning.no, 25.03.2009 Visjoner for fremtidens universitet
På Høyden, 25.03.2009 Kjære Ben Holan
På Høyden, 25.03.2009 Utfordringer ved det medisinsk-odontologioske fakultet (MOF)
På Høyden, 25.03.2009 Rolf Reed blir hele universitetets rektor
På Høyden, 25.03.2009 Hva har Minnesota og UiBs instituttlederordning til felles?
På Høyden, 25.03.2009 Grønmo, Atakan og forholdet mellom leder og styringsorgan
På Høyden, 25.03.2009 Replikk til Audun Holme
På Høyden, 24.03.2009 Min demokratiske rett til å tegne pannekaker
På Høyden, 24.03.2009 Undring
På Høyden, 24.03.2009 En historie om et rektorat med tapte muligheter
På Høyden, 23.03.2009 Internasjonalisering er resultat av forskning med høy internasjonal standard
På Høyden, 23.03.2009 Et dynamisk universitet for vårt århundre?
På Høyden, 23.03.2009 Er det galt å ha ambisjoner på vegne av UiB?
På Høyden, 23.03.2009 Skinndemokraten Tor Halvorsen og aristokratiet
På Høyden, 20.03.2009 Grafer og trender
På Høyden, 20.03.2009 Ja, tænke det; ønske det; ville det med,-- men gøre det! Nej; det skønner vi ikke!
På Høyden, 18.03.2009 UiB trenger ny ledelse
På Høyden, 17.03.2009 Faglig ledelse og demokrati
På Høyden, 17.03.2009 Svar til Helge Dahle
På Høyden, 16.03.2009 Resultater: hvordan hevder egentlig UiB seg nasjonalt og internasjonalt?
På Høyden, 16.03.2009 Prioritering og nedprioritering – svar til Sigmund Grønmo
På Høyden, 16.03.2009 UiB for passiv
Bergens Tidende, 14.03.2009 Fremtiden, utfordringene og mulighetene
På Høyden, 09.03.2009 Om styrket faglig ledelse ved UiB
På Høyden, 06.03.2009 Svar til Ivarsøy og Sæthre
På Høyden, 27.02.2009 Svar til professor emeritus Gunnar Skirbekk. Stafettpinnen sendes videre til Grønmo
På Høyden, 26.02.2009 Sentre for framragende undervisning – noe for UiB?


Nyhetssaker

Studvest, 11.03.2009 Splittet Studentparlament
På Høyden, 05.03.2009 UiBs veier til fremtiden
På Høyden, 24.02.2009 Ønsker mer kontakt med næringslivet
På Høyden, 23.02.2009 Rektorteam for samfunnsdialog
Morgenbladet, 20.02.2009 Rolf Reed utfordrer Sigmund Grønmo på Universitetet i Bergen.