Lenker

Her finn du heimesida til Bergen Museum
http://www.bm.uib.no/

Her kan du lese meir om Den Kulturelle Skolesekken
http://www.museumsnett.no/kulturelleskolesekken/

Her finn du Kulturnett Hordaland
http://hordaland.kulturnett.no/

Her finn du Kulturnista i Møre og Romsdal
http://www.mr-fylke.org/web/web/MRFKKultur.nsf/sider/97-0-0.html

Her finn du KulturNett Sogn og Fjordane
http://sognogfjordane.kulturnett.no/kulturnett/

Her finn du ein fin nettutstilling frå Nasjonalmuseet i Danmark
http://www.natmus.dk/kulturnet/index.htm

Her finn du ein nettutstilling av skjelettfunnet frå Søgne
http://www.hf.uio.no/iakk/arkeo/oldsak/utstilling/fruen/fruen.html

Her finn du ein nettutstilling av vakre funn fra Rogaland
http://www.museumsnett.no/rogalandsfunn/

Her finn du ein nettutstilling om kroppsdekor
http://www.museumsnett.no/kroppsdekor/

Her finn du opplysningar om bronsealderutstillingen i Nasjonalmuseet i Danmark
http://www1.natmus.dk/kulturnet/

Her finner du ein kanadisk nettside om historisk arkeologi
http://www.rom.on.ca/digs/munsell/