Bakgrunn og mål
Kontakt oss

Framdrift og økonomi
- referansegruppe
Om kulturbasen til Nettverk for Miljølære
Om sidene

Om prosjektet

Framdrift og økonomi

Denne nettstaden vil du kunne sjå vekse utover hausten, vinteren og våren 2001/2002. Etterkvart som vi får meir "penger i kassa" vil nye kulturminne bli lagt til på desse sidene. Følg med!

Prosjektet Reiseveska kan sjåast som steg 2 av prosjektet Gamle Naboar. Gamle naboar tek for seg kunnskapsdelen om forhistoria og mellomalderen medan Reiseveska tek for seg einskilde kulturminne.

Gamle Naboar er i hovudsak finanasiert av Læringssenteret og av kommunane sjølve. Reiseveska har enno ikkje skaffa seg finansiering. Vi håper å kunne inngå som del av Den Kulturelle Skulesekken, og at det gjennom dette programmet kan gjevast nokre midlar til gjennomføring av prosjektet.

Men vi må også no gå til kommunanes sjølve med bøn om finansiering. Nokre kommunar har delteke i Gamle Naobar. Dei kan du lese om her. Ein søknad om støtte vil gå ut i haust. De kan lese søknaden vår til kommunane her.