Bakgrunn og mål
Kontakt oss

Framdrift og økonomi
- referansegruppe
Om kulturbasen til Nettverk for Miljølære
Om sidene

Om prosjektet

Bakgrunn og mål

På Bergen Museum finst eit enormt arkivmateriale! Desse arkiva vart oppretta på midt på 1800-talet. No er vi kome langt i arbeidet med å gjere dei store arkiva våre elektronisk tilgjengelege.

Reiseveska tek utgangspunkt i desse arkiva. Prosjektet utgjer ein viktig del av satsinga til Bergen Museum på formidling av kulturhistorie mot born og unge inn i den nye elektroniske tidsalderen.

Her kan skuleborn finne kunnskap om kulturminne frå forhistoria og frå mellomalder i deira eige lokalsamfunn.