Bakgrunn og mål
Kontakt oss

Framdrift og økonomi
- referansegruppe
Om kulturbasen til Nettverk for Miljølære

Om sidene

Om prosjektet

Bakgrunn og mål

På Bergen Museum finst et enormt arkivmateriale! Disse arkivene ble opprettet på midten av 1800-tallet. Nå er vi kommet langt i arbeidet med å gjøre de store arkivene våre elektronisk tilgjengelige.

Reiseveska tar utgangspunkt i disse arkivene. Prosjektet utgjør en viktig del av satsingen til Bergen Museum på formidling av kulturhistorie for barn og unge inn i den nye elektroniske tidsalderen.

Her kan skolebarn finne kunnskap om kulturminner fra forhistorien og fra middelalder i deres eget lokalsamfunn.