Bakgrunn og mål
Kontakt oss

Framdrift og økonomi
- referansegruppe
Om kulturbasen til Nettverk for Miljølære
Om sidene

Om prosjektet

Referansegruppa

Det er oppretta ei referansegruppe for prosjektet. Den er sett saman av følgjande personar:

Daniel Apollon, fagleg leiar ved Forskningsprogram for humanistisk informasjonsteknologi (HIT), UiB.
Gerd Bolstad, fylkeskonservator ved Hordaland Fylkeskommune

Turid Fadnes, leiar for Barnas Hus, Bergen kommune
Gitte Hansen, førstekonservator Bergen Museum
Kåre Hesjedal, direktør Bergen Museum
Svein Indrelid, professor Bergen Museum
Else Johansen Kleppe, førsteamanuensis Bergen Museum