Bakgrunn og mål
Kontakt oss

Framdrift og økonomi
- referansegruppe
Om kulturbasen til Nettverk for Miljølære

Om sidene

Om prosjektet

Referansegruppen

Det er opprettet en referansegruppe for prosjektet. Den er satt sammen av følgende personer:

Daniel Apollon, faglig leder ved Forskningsprogram for humanistisk informasjonsteknologi (HIT), UiB.
Gerd Bolstad, fylkeskonservator ved Hordaland Fylkeskommune

Turid Fadnes, leder for Barnas Hus, Bergen kommune
Gitte Hansen, førstekonservator Bergen Museum
Kåre Hesjedal, direktør Bergen Museum
Svein Indrelid, professor Bergen Museum
Else Johansen Kleppe, førsteamanuensis Bergen Museum