Bakgrunn og mål
Kontakt oss

Framdrift og økonomi
- referansegruppe
Om kulturbasen til Nettverk for Miljølære

Om sidene

Om prosjektet

Om kulturbasen til Nettverk for Miljølære

Nettverk for miljølære har etablert en egen kulturbase der elevene selv kan legge til bilder og informasjon om kulturminner de har besøkt. Denne basen er knyttet direkte opp mot Reiseveska i de tilfeller der kulturminnet er omtalt i Reiseveska. Men i tillegg til våre omtalet kulturminner er det mulig for elevene å legge inn informasjon om andre kulturminner. Fremgangsmåten for innleggelse står beskrevet her.