Tips til søk i databasane

Gamle arkiv er noko heilt for seg sjølv. Her finn du mykje rart.

Det betyr også at arkiva ikkje er så lette å legg i database, fordi då skal jo mellom anna alle dei same orda skrivast heilt likt. Men vi veit alle at stadnamn i Noreg har endra seg mykje på dei åra som er gått sidan arkiva våre vart oppretta. For at du likevel skal kunne finne fram til dei funna du ønskjer skal du her få nokre tips om korleis du kan lirke deg fram til godt resultat.

Du kan velge mellom tre databasar; fornminnebasen, gjenstandskatalogen og førhistoriske minne. Velg no ein av basane du vil lese tipsa for:

fornminnebasen
gjenstandskatalogen
førhistoriske minne

Du kan gå rett til søk i databasane her.