Tips til søk i fornminnebasen

I fornminnebasen finn du opplysningar om alle freda kulturminne frå forhistorisk tid i Noreg. Opplysningane er organiserte etter fylke, kommune, gardsnamn og gardsnummer.

Når du fyller inn søkjeskjema, foreslår eg at du berre fyller inn feltet "kommune" med namnet på den kommunen du vil finne kulturminne frå. Då får du nemleg opp alle gardsnamna i kommunen og kan då sjølv velge frå lista kulturminnet du vil sjå nærmare på.

For å velge eit kulturminne klikkar du i den vesla boksen framfor gardsnamnet.

fornminnebasen
gjenstandskatalogen
førhistoriske minne

Du kan gå rett til søk i databasane her.