Tips til søk i førhistoriske minne

I Førhistoriske minne finn du registreringane til tidlegare konservator Per Fett. Opplysningane her er ordna etter fylke, kommune, gardsnamn og gardsnummer.

Når du fyller inn søkjeskjema, foreslår eg at du berre fyller inn feltet "kommune" med namnet på den kommunen du vil finne kulturminne frå. Då får du opp alle gardsnamna i kommunen og kan då sjølv velge frå lista kulturminnet du vil sjå nærmare på.

For å velge ein kulturminne klikkar du i den vesla boksen framfor gardsnamnet.

fornminnebasen
gjenstandskatalogen
førhistoriske minne

Du kan gå rett til søk i databasane her.