Det norsk-spanske saltfiskprosjektet

Prosjektstrukturen

Det norsk-spanske saltfiskprosjektet er et kompetanseprosjekt med brukerfinansiering (KMB) finansiert av Norges Forskningsråd (NFR), norske bedrifter og fiskeriorganisasjoner. Prosjektet er organisert som et konsortium ledet av prosjekteieren, Universitetet i Bergen. Øvrige deltakere er Råfisklaget, Eksportutvalget for Fisk, Sjømatsenteret ved Vardø Videregående skole, Norfra og Capefish. Du kan lese mer om forskningen og de ulike delprosjektene under "forskning".