Det norsk-spanske saltfiskprosjektet

 

Aktuelt:

Bacalaofestival i Honningsvåg: Saltfiskakademiet ble høsten 2010 gjennomført i regi av Høgskolen i Finnmark og Universitet i Bergen, nå videreføres akademiet gjennom Bacalaofestivalen i Honningsvåg. Les mer.

Skal gjenerobre saltfiskmarkedet i Spania: Finnmark Dagblad har hatt en august og en november reportasje om saltfiskakademiet.

Vellykket gjennomføring av Det norsk-spanske saltfiskakademiet 2010: Studentene på saltfiskakademiet og initiativtaker, Professor ved Universitet i Bergen og Høgskolen i Finnmark, Knut Bjørn Lindkvist ser seg svært fornøyd med gjennomføringen av tidenes første saltfiskakademi. Les mer.

 

Saltfiskakademiet i media: Prosjektleder Knut Bjørn Lindkvist ble intervjuet av Fiskarbladet Fiskaren angående Saltfiskakademiet i Galicia september 2010.

 

Alicante workshop: Det spansk-norske saltfiskprosjektet avholdt workshop i Alicante 13-14 april 2010.

 

Det norsk-spanske saltfiskakademiet 2010: Det norsk-spanske saltfiskakademiet er et pilotprosjekt og avholdes første gang 2010. Det norsk-spanske saltfiskakademiet tilbys som et høgskolestudium ved Høgskolen i Finnmark, med mulighet for tilrettelegging for voksenopplæring for dem som ikke oppfyller kravene til opptak ved HIF.

Les mer her og i vår brosjyre


Avholdt møte i Madrid 16 oktober 2009: Bakgrunnen for møtet var oppfølging av de spanske regionprofilene for saltfisk- produksjon og konsum. Ana Espinosa presenterte en oversikt over País Vasco og Levante regionene, og Inmaculada Martínez presenterte Andalusia regionen. José Luis Sanchés gav en innføring i hvilke konvensjoner som i hovedsak styrer det spanske fiskemarkedet og avsluttningsvis presenterte Espen Hanson eksportrådets markedsføringsaktiviteter for saltfisk i Baskerland. Tilstede var også Knut Bjørn Lindkvist og Torbjørn Trondsen.

 

Økt satsing på EFFs markedsaktiviteter for Saltfisk i Spania.
EFF arbeider for økt fokus på norsk Saltfisk i Spania, samt å legge tilrette for å introdusere det nye kvalitetsmerket for Norsk Saltfisk (se lenke).

 

Lorena Gallart Jornet tilsatt som ny prosjektleder i Bacalaoforum fra 2010: Gallart Jornet har lenge jobbet ved SINTEF fiskeri og havbruk og har samarbeidet med UiB og saltfiskprosjektet om artikkelen "The restructuring of the Spanish salted fish market" samt delprosjektet "Saltfiskprodukter fra oppdrettstorsk versus vill torsk i det spanske markedet".

 

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond støtter studenter i saltfiskprosjektet: Alle studentene ved Institutt for Geografi, Universitetet i Bergen som er knyttet til det norsk-spanske saltfiskprosjektet har mottatt stipender på mellom 15 000 og 25 000 kroner fra dette forskningsfondet. Les mer

 

Forskningskonferanse i Bergen: I løpet av 18 og 19. mars 2009 ble det i Bergen avholdt en forskningskonferanse angående temaene i det norsk-spanske saltfiskprosjektet. Konferansens første dag bestod av en rekke forelesninger med representanter fra både forskning og næringsliv. Tilstede var også studenter og ansatte ved Institutt for Geografi, Universitetet i Bergen. Les mer

 

Artikler våren 09: Våren 2009 er publisert en rapport om ”Innovations and market responses in the Norwegian salted fish industry”, forfatter Knut Bjørn Lindkvist.

Lindkvist har også skrevet en artikkel "Mistrust and lack of market innovation - a case study of loss of competitiveness in a seafood industry" som blir publisert i European Urban & Regional Studies,  nr 17 (1) i 2010. Les mer.

 

Saltfiskprosjektet møter den Spanske organisasjonen for saltfiskprodusenter, ANFABASA: Den 27.mai 2009 ble avholdt møte i Madrid mellom projektleder Knut Bjørn Lindkvist og direktør Ricardo Suescun lederen for ANFABASA.  Stipendiat Heidi Bjønnes Larsen og Ana Espinoza fra Saltfiskprosjektet deltok også. Les mer.