Det norsk-spanske saltfiskprosjektet

 

 

 

I prosjektledelsen

Knut Bjørn Lindkvist, prosjektleder
Professor Knut Bjørn Lindkvist, Institutt for Geografi, Universitet i Bergen og Høyskolen i Finnmark.

Delprosjekter
Spanske konvensjoner og konkurranseevne
Konvensjoner og konkurranseevne i norsk saltfiskproduksjon for det spanske markedet

Torbjørn Trondsen, prosjektleder
Professor Torbjørn Trondsen, Norges Fiskerihøgskole, Universitet i Tromsø. Professor II Institutt for geografi, Universitet i Bergen.

Delprosjekter
Norske eksportstrategier og produksjon

José Luis Sánchez Hernández, rådgiver
Dr. José Luis Sánchez Hernández, Associate Professor, Department of Geography, University of Salamanca (Spain)

Ansvarlig for de spanske delprosjektene


Siren Skråmestø Juliussen, prosjektadministrator
Vitenskapelig assistent, Institutt for geografi, Universitet i Bergen

Konsortiemedlemmer

Norges Råfisklag, Lise Mangseth

Lise.Mangseth@rafisklaget.no

Eksportutvalget for fisk, Svein Wara

svein.wara@seafood.no

Eksportutvalget for fisk, Espen Hanson

espen.hanson@seafood.no


Capefish AS, Bjørn Ronald Olsen

bjorn.r.olsen@capefish.com

Norfra AS, Øivind Blokkum Øvre

Oivind@Norfra.no

Vardø VGS/Sjømatsenteret, Leif Haughom

leif.haughom@ffk.no

Øvrige forskere tilknyttet prosjektet

Lorena Gallart Jornet

Forsker Lorena Gallart Jornet, Sintef Fiskeri og Havbruk

Delprosjekter
Saltfisk produkter basert på oppdrettstorsk og konvensjonell torsk i det spanske markedet


Torbjørn Schei

Instituttleder Torbjørn Schei, Institutt for økonomi og administrasjon, Høgskolen i Finnmark

Delprosjekter
Finnmark- en lærende region i det internasjonale saltfiskmarkedet

Odd Inge Sten

Førsteamanuensis Odd Inge Steen, Institutt for geografi, Universitet i Bergen.

Delprosjekter
Den norsk-spanske saltfisk skolen

Li Jingmei

Professor Li Jingmei, Ocean University of China, Qingdao

Delprosjekter
Foredlingsindustrien for saltfisk i Qingdao, China

Ana Espinoza Seguì

Forsker Ana Espinosa Seguì, Human Geography Department, University of Alicante

Delprosjekter
Forbrukerprofiler for prosjektene: Spanske konvensjoner og konkurranseevne
Konvensjoner og konkurranseevne i norsk saltfiskproduksjon for det spanske markedet.

 

Inmaculada Martìnez Alba

Forsker Inmaculada Martìnez Alba, Human Geography Department, University of Seville

Delprosjekter
Delstatsstatestikk
Atlas over saltfiskbedrifter i Spania

Heidi Bjønnes Larsen

PhD-kandidat Heidi Bjønnes Larsen , Institutt for geografi, Universitet i Beregn.

Delprosjekt
Å vende tilbake til det spanske saltfisk markedet

 

Odd Ståle Eide

PhD-kandidat Odd Ståle Eide, Institutt for Geografi, Universitet i Bergen.

Delprosjekt
Kan skoler bidra til produkt- og markedsutvikling i saltfisknæringa i Finnmark

 

Studenter

 

Anita Pleym Henriksen
Masterstudent, Institutt for Geografi, Universitet i Bergen

Masteroppgave
Muligheter og forutsetninger for å bygge opp en ny merkevare i saltfisknæringen i
Finnmark.

 

May-Britt Drage Bakke
Masterstudent, Institutt for Geografi, Universitet i Bergen

Masteroppgave
Spanske konvensjonar og merkevarebygging for norsk saltfisk


Leila Santana
Masterstudent, Institutt for Geografi, Universitet i Bergen

Masteroppgave
Merkevareteori, konvensjonsteori og case studiet West Fish.

 

Xi Feng
Masterstudent, Institutt for Geografi, Universitet i Bergen

Masteroppgave
Research on the Resource Acquisition of the Salted Fish Industries in Qingdao

 

 

Yun Wu
Masterstudent, Institutt for Geografi, Universitet i Bergen

Masteroppgave
Location Advantages and the Success of the Salted Fish Industry in Qingdao, China

 

Silje Liv Drevlo Ohna
Masterstudent, Institutt for Geografi, Universitet i Bergen

Masteroppgave
Migrant workers in the Chinese salted fish industry