CENTRE FOR MIDDLE EASTERN
AND ISLAMIC STUDIES
University of Bergen

Boksamlinga

Senteret har ei samling av forskingslitteratur, tidsskrift og kjelder. Inntil vidare er desse ikkje registert i Bibsys-databasen, og ein full oppdatert katalog er berre tilgjengelig på staden. I mellomtida har vi lagt ut denne tittel-lista som representerer ei ukorrigert liste over bøkene fram pr. juli 1999. Merk at det vil vere noen dupliseringar og inkonsistensar til vi får gått gjennom og produsert ein ferdig katalog.

Biblioteket er ei spesialisert samling beregna for forskarar og studentar i Bergen, og omfattar ca. 5000 titlar. Den er delvis basret på donasjonar for bibliotekar Jens Lindberg (d. 1951) og professor Robert O. Collins, og dei tidligare samlingane på Midtausten frå Nordisk Institutt for Asienforsking i København, som vart overført til senteret i 1998.
Det finnes ein separat katalog over Collins-samlinga, og ein trykt katalog over Lindberg-samlinga. Desse er også integrert i den almenne katalogen, under.
>> Collins-samlinga

Denne katalogen er delt i tre delar, med titlane sortert etter forfattar (berre personlige forfattarar), tittel og emne. I kvar liste er oppgitt hyllemerket til boka. Sjå eigne forklaringar for systemet for oppstilling, og klassifiseringsreglar
>> Emnekategoriar og oppstilling
>> Klassifisering av emner

Vi viser til ein eigen katalog over tidsskrift-samlinga:
>> Tidsskrift


 

Centre for Middle Eastern and Islamic Studies (SMI)
Phone + 47 55 58 26 47, fax + 47 55 58 98 91, e-mail: post@smi.uib.no
Postal address: SMI, University of Bergen. PO Box 7800 Bergen, Norway
Visiting address: SMI, 5th floor , Stein Rokkans Hus, Nygårdsgaten 5, 5015 Bergen