CENTRE FOR MIDDLE EASTERN
AND ISLAMIC STUDIES
University of Bergen

Islam-lese-gruppe:
"Modern conceptions of Islam"

Dette er ei uformell gruppe av master, phd, og andre studentar som les og diskuterar nyare tekstar på islam. Meininga er å få større innsikt i ulike moderne islamtolkingar, gjerne i andre retningar enn dei som dominerer i medier, m.m., både innanfor den muslimske verda og mellom muslimar i andre verdsdelar. Gruppa gir ingen studiepoeng, men auka kunnskap og forståing.

Alle i det "grønne rommet", AHKR, Østeins gt. 1, 4. et., kl. 14.15 - 16 på tysdagar.


Tidligare tekster 


 

Centre for Middle Eastern and Islamic Studies (SMI)
Phone + 47 55 58 26 47, fax + 47 55 58 98 91, e-mail: post@smi.uib.no
Postal address: SMI, University of Bergen. PO Box 7800 Bergen, Norway
Visiting address: SMI, 5th floor , Stein Rokkans Hus, Nygårdsgaten 5, 5015 Bergen