NETTVERK FOR
SHARIA-STUDIAR

Nettverk for Sharia-studiar
Dette er heimesida til det uformelle nettverket for sharia-studiar i Norge. Det skal vere eit samlingspunkt for forskarar og forskarstudentar som arbeider med tema relatert til islamsk lov i teori og samfunnspraksis. Heimesida vil innhalde informasjon om publikasjonar og forskingsprosjekt rundt dette temaet, og annan tematikk rundt forskinga.

 

Deltakarar i nettverket

 • Mona Abdel-Fadil, Oslo
 • Karin Ask, Bergen
 • Anne K. Bang, Bergen
 • Sindre Bangstad, Oslo
 • Kjersti G. Berg, Bergen
 • Anders Bjørkelo, Bergen
 • Marianne Bøe, Bergen
 • Kari Børresen, Oslo
 • Nora S. Eggen, Oslo
 • Chr. Ellefsen, Oslo
 • Katja Jansen Fredriksen, Bergen
 • Albrecht Hofheinz, Oslo
 • Eirik Hovden, Bergen
 • Lena Larsen, Oslo
 • Oddbjørn Leirvik, Oslo
 • Monika Lindbekk, Oslo
 • Anh Nga Longva, Bergen
 • Lars Lundblad, Bergen / Øystese
 • Ole Omvik, Oslo
 • Marie Palm, Bergen
 • Anne Sofie Roald, Bergen/Malmö
 • Kjetil Selvik, Oslo
 • Stig Stenslie, Oslo
 • Endre Stiansen, Oslo
 • Liv Tønnessen, Bergen
 • Bjørn Olav Utvik, Oslo
 • Knut S. Vikør, Bergen
 • Kari Vogt, Oslo
 • Unni Wikan, Oslo
 • Henriette Sinding Aasen, Bergen
 • Jakob Skovgaard-Petersen, København
 • Susanne Dahlgren, Helsingfors


 

Senter for Midtaustenstudiar
Phone + 47 55 58 26 47, fax + 47 55 58 98 91, e-mail: post@smi.uib.no
Postal address: SMI, University of Bergen. PO Box 7800 Bergen, Norway
Visiting address: Nygårdsgt. 5, 5007 Bergen
Last updated