UiB : HF : LLE

Teaterarkivet i Bergen

 

For ansatte
For studenter

Organisasjon
Forskning Undervisning

Nyheter
Søk - Hjelp

Teaterarkivets samlinger omfatter bl.a. teaterprogram, plakater, korrespondanse, noter, manuskripter, bilder, scenografi- og kostymeskisser fra:

Det Dramatiske selskab i Bergen (1794-)
Det norske Theater i Bergen (1850-1863)
Den Nationale Scene (1876-)
Komediateateret i Bergen (1933-1964).

Her finnes også noe materiale fra friteatergruppene i Bergen , fra skoleteatervirksomhet og fra amatørteatre, alt med hovedvekt på Vestlandet.

I samlingene finnes regi- og sufflimanus med håndskrevne sceneanvisninger til den enkelte oppsetning, info om lys, kontentum m.m.

Klipparkivet inneholder bl.a. kritikker og omtale av DNS'oppsetninger fra starten av.

Teaterarkivet får fortløpende alt materiale fra DNS'oppsetninger.

Lenker:

Nettside om Henrik Ibsen i Bergen

Nettside om Ludvik Holberg i Bergen

Bilder fra det Gamle teater

Repertoar databasen DNS

NORDAHL GRIEG PÅ DEN NATIONALE SCENE - Nettutstilling

Sider fra Ibsens regibok, som han førte i sin tid som sceneinstruktør ved Det norske Teater i Bergen

Andre lenker

 

 

 


Arkivansvarlig
Tove Jensen Holmås 555 82205

Adresse:
Teaterarkivet
Sydnesplassen 12-13
5007 Bergen

Tlf: 555 82205
Faks: 555 89430

Ekspedisjonstid:
Henvendelser/avtale om besøk i Teaterarkivet gjøres pr telefon eller e-post.

E-post:
Teaterarkivet@ikk.uib.no