<% Set Mcoll= Updb.Execute ("SELECT * FROM TblKategori ORDER BY kategori") Response.Write ("") ' ------------------------------------------------------------------ ' rad som plassholder ' ------------------------------------------------------------------ Response.Write ("") Response.Write ("") Response.Write ("") Response.Write ("") Response.Write ("
") Response.Write (" ") Response.Write (" 
") Response.Write ("Velg kategori ved å klikke på lenka til høgre :") Do until Mcoll.EOF %> &tittel=<%=Mcoll("Kategori")%>"><%=Mcoll("kategori")%>
<% Mcoll.MoveNext Loop Response.Write (" 
") Response.Write ("

") %>