<% user = CInt(Session("bruker")) if CInt(Session("bruker"))= "" THEN response.write ("dette er ein test") else %>
">Redigeringsskjema


<%end if %>