UrbGIS v. 1.0

 

 

 

 

 

UrbGIS: GIS for Historisk befolkningsregister

Byar med historiske persondata og historiske bykart
Er du leit etter Bergis.uib.no? Bruk http://urbgis.uib.no/bergis/
Byar med historiske persondata, utan historiske bykart
Byar med ingen/få historiske persondata, utan historiske bykart
Vel herredskommunar
Kommunar

Arne Solli