UNDERVISNINGSROM

Innmelding av feil/avvik i undervisningsrom ved UiB

Innmelding av feil/avvik i undervisningsrom ved UiB

For saker som gjelder standard elektronisk undervisningsutstyr i undervisningsrom: Registrer saken i IssueTracker (krever pålogging).

For alle andre saker som gjelder undervisningsrom: Registrer saken i Lydia behovsmelding (krever pålogging som ansatt).

Report incidents/faults in auditora/semiar rooms at UoB

For incidents/faults with standard electronic equipment, please open an issue in IssueTracker (logon required).

For all other incidents/faults related to auditoria/seminar rooms, please open a requirement notice in Lydia (employee logon required).

Logo for Universitetet i Bergen

©2009 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584201 Faks: (+47) 55584299

Ansvarlig redaktør: IT-direktøren