VNN-FU-
startside


hib
hiaa
hsf
hsh
himolde
hivolda
uib
uis

PhD-reglement ved UiB:

http://www.uib.no/info/forskning/forskerutdanning/opptak_og_reglement.htm

 

Oversikten under er henta frå HSH sine nettsider:

http://www.hsh.no/fou/administrativt.htm

Statlege høgskolar:

Akershus | Bergen | Bodø | Buskerud | Finnmark | Gjøvik | Harstad | Hedmark | Lillehammer | Molde | Narvik | Nesna | Nord-Trøndelag | Oslo | Sogn og Fjordane | Stord/Haugesund | Sør-Trøndelag | Telemark | Tromsø | Vestfold | Volda | Østfold | Ãlesund


Universitet og vitskaplege høgskolar:

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet | Universitetet for miljø- og biovitenskap | Universitetet i Agder | Universitetet i Bergen | Universitetet i Oslo | Universitetet i Stavanger | Universitetet i Tromsø | Universitetstudiene på Kjeller | Universitetstudiene på Svalbard | Arkitekthøgskolenen i Oslo | Norges Handelshøyskole | Norges idrettshøgskole | Norges veterinærhøgskole | Norges musikkhøgskole