VNN-FU-
startside


hib
hiaa
hsf
hsh
himolde
hivolda
uib
uis

Styret:

Universitetet i Bergen: Roger Strand , Senter for vitskapsteori, Tlf. 55 58 27 05 (Styreleiar)

Høgskolen i Bergen: Carsten Helgesen, Prorektor, tlf. 55 58 76 09

Høgskolen i Molde: Dag M Berge , Institutt for økonomi, informatikk og samfunnsfag, Tlf 71 21 42 96

Høgskulen i Sogn og Fjordane: Gunnar Yttri , Tlf 57 67 62 42

Høgskolen Stord Haugesund: A. Rune Johansen,Dekan, tlf. 52 70 26 47

Høgskulen i Volda: Ketil Jarl Halse , Dekan, tlf. 70 07 51 30

Høgskolen i Ålesund: Lennart Öhlund,Professor, tlf 70 16 14 52

Universitetet i Stavanger: Henriette Thune, tlf 51 83 30 88

Styresekretær: June-Vibecke K Indrevik, tlf. 55 58 29 87

Tilsette:

Bente Wold - fagleg leiar og koordinator for VNN-FU del 2/3, PhD-utdanning

Torjus Midtgarden - fagleg ansvarleg for VNN-FU del 1, Vitskapsteori og etikk

June-Vibecke Indrevik - førstekonsulent Sekretariatet i VNN-FU: 55 58 29 87

Eller kontakt SVT 55 58 27 05