Forskning på Giardia-infeksjon og langtidsfølger

Bergen Giardia research Group

Forsiden

Bakgrunn

Forskningsprosjekter

Involverte forskere

BGRG & publikasjoner

Nyheter & Lenker

Forsiden

Forurensning av den kommunale drikkevanns-kilden Svartediket i Bergen førte høsten 2004 til et utbrudd av Giardia-infeksjon. Anslagsvis 5-6000 personer ble smittet, 2500 ekstra resepter på metronidazole ble utskrevet i løpet av epidemien og rundt 1300 pasienter fikk påvist Giardia-parasitten i avføringsprøver sendt til Haukeland Universitetssykehus.

 

Denne hendelsen avstedkom studier av utbruddets effekter, nærmere identifisering av parasitten og av nøyaktigheten for laboratorietestene som ble utført. Etter hvert ble det klart at noen personer ikke kom seg skikkelig igjen etter infeksjonen. Videre oppfølging og forskning har konsentrert seg om denne gruppen som fikk langvarige mageplager og tretthetsplager etter Giardia infeksjon.

 

BGRG gruppen er et nettverk av forskere som samarbeider om ulike studier  av Giardia-utbruddet i Bergen. På dette nettstedet vil vi formidle informasjon til alle interesserte om forskningsprosjektene som vi er involvert i.

 

 

Webansvarlig: Kurt Hanevik

  Pages in English