Fredag 16. mars 2012

Fra instituttledeR

Instituttrådet vedtok i møte sist fredag å øke dekningsbidraget på alle eksternt finansierte PhD-stillinger for å dekke alle kostnadene knyttet til disse og på den måten redusere underskuddet i årets budsjett. Vi arbeider nå med en liste over aktuelle stillinger og denne vil blir presentert for og drøftet med forskergruppelederne neste fredag.

God helg,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  IFT fellesseminar

Alle er velkomne til fellesseminar med Dr. Patrick T. Newell fra The Johns Hopkins University, Applied Physics Laboratory, Maryland i USA:

  • The Aurora and Auroral Substorms

I dag fredag, 16. mars kl 14:15, Auditorium B. Kaffe og noe å bite i fra kl 14:00. H-bar holder åpnet etter seminaret.

The aurora, or northern lights, is the airglow resulting when energetic particles from space strike the upper atmosphere.  The aurora is the only manifestation of the dynamic space weather processes in constant play surrounding the Earth visible to the unaided eye.  Thus the auroral oval, roughly a ring around both magnetic poles, is a projection screen upon which major disturbances to the Earth’s magnetosphere can be observed.  The most prominent example of this is the auroral substorm, which provides the best viewing from the ground, while explosively releasing magnetic energy stored in the Earth’s magnetotail.  We discuss the aurora primarily as seen from global satellite images and particle data, and the way in which it reflects space weather.

  Horisonter – fakultetets forelesningsserie

Som tidligere annonsert har fakultetet startet en ny forelesningsserie Horisonter for alle interesserte. Dette er et tiltak som setter fokus på store vitenskapelige problemstillinger og utfordringer som berører oss alle. Før foredragene kan man få seg en liten matbit og en kaffekopp, og treffe kolleger både ved eget og andre institutter. Foredragsholderne er instruert om å snakke til et bredt publikum. Vi har ikke mange tverrfaglige åpne møteplasser ved fakultetet, men dette er en slik. I mars markerer fakultetet at det er 150 år siden Vilhelm Bjerknes ble født, med to horisontforelesninger. Vi oppfordrer derfor alle som har anledning til å delta på Horisontforedragene, 19. og 22. mars:

1. Alle er velkomne til fakultetets gjesteforelesning med Brian Hoskins, Imperial College:

Mandag 19. mars 2012, kl. 10.15 i auditoriet på Vilvite.

A discussion will be given of modern climate science, highlighting aspects of it that reflect the fundamental influence of Vilhelm Bjerknes. These include the scientific approach to prediction, the seamless nature of the weather and climate problem, and the attempt to understand phenomena based on materially conserved quantities. More generally his influence is seen in the drive to provide predictions that are of practical use to our community.

2. Allerede samme uke er alle er velkomne til neste gjesteforelesning i serien med Odd Helge Otterå, Bjerknessenteret Uni Research:

Torsdag 22. mars 2012 kl. 14.15 i auditoriet på Vilvite

For å få kjennskap til korleis klimaet har endra seg attende i tid må forskarane ty til indirekte målingar frå fortida sitt klimaarkiv. I dette foredraget vil det bli eit spesielt fokus på korleis instrumentelle observasjonar og rekonstruksjonar av fortida sitt klima kan brukest saman med klimamodellar for å forstå naturlege og menneskeskapte klimaendringar. Bli med på ei reise frå forrige istid til det varme klimaet i steinalderen, gjennom den vesle istida og fram til den globale oppvarminga vi ser i dag.

  7-fjellskonferansen

Et spennende program er nå klart for konferansen kan lastes ned fra konferansens webside hvor det også er lenke for påmelding. Konferansen har også en egen side på Facebook. Bli med og få med deg de store linjene innen fornybar energi og fordypning innen en av de 4 parallellsesjonene. Merk at studenter kan få delta på selve programmet gratis. Det ligger mer informasjon om dette på nettsiden.

Åpent møte i Norges Tekniske Vitenskapsakademi

NTVA inviterer til møte i Bergen med administrerende direktør Arvid Nøttvedt ved Christian Michelsen Research:

Tirsdag 20. mars kl 19:00 i Nansensenteret på Marineholmen, Thormøhlens gate 47.

  Veileder: hvordan spre informasjon om lokale arrangementer?

Skal dere ha besøk av en viktig gjesteforeleser, lansere noe nytt, arrangere seminar, utstilling, debatt eller ha andre lokale arrangementer? I den nye veilederen får dere praktiske og enkle tips til hvordan dere kan spre informasjon til studenter, ansatte, eksternt publikum eller media. Veilederen ligger også på Intranettet og er laget av Seksjon for kommunikasjonsråd i Kommunikasjonsavdelingen. Men ikke glemt at IFT-posten også er en viktig kanal for slik informasjon!

PhD

 

  PhD-nytt

Siste nummer av PhD-nytt, nr 1. 2012 er tilgjengelig for nedlastning.

STUDENTER

 

  h-bar

Vi minner om at h-bar er åpen hver fredag 19.00-01.00. Denne uken er det er kviss med fine premier kl 20.00.

H-bar drives i praksis av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – med ansatte er også velkomne!

 

Den 27. mars klokken 1900 vil bli arrangert pub lecture med tema Klimaforsking -sett fra et kvantemekanisk perspektiv på h-bar.

  TeknoVest har fått nye nettsider

Description: TV-logo.jpg

Den nye nettportalen til TeknoVest ble lansert denne uken. Denne viser alle blant annet alle studieprogrammene innen naturvitenskap og teknologi ved Universitetet i Stavanger, Høgskolen Stord Haugesund, Høgskolen i Bergen, Sjøkrigsskolen, Universitetet i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen i Ålesund. Årets TeknoVest-brosjyre som viser mulige overganger mellom bachelor- og masterprogrammer på tvers av institusjonene, kan lastes ned fra denne siden.

IFT i media

Filmen Den praktiske professor om forskningsdrevet innovasjon med Erling Hammer i hovedrollen vises på NRK2 i programmet Kunnskapskanalen i morgen lørdag 17. mars 2012 kl. 16.30.

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of the cross section for the production of a W boson in association with b-jets in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector PHYSICS LETTERS B  Volume: 707   Issue: 5   Pages: 418-437   DOI: 10.1016/j.physletb.2011.12.046

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurements of the electron and muon inclusive cross-sections in proton-proton collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector PHYSICS LETTERS B  Volume: 707   Issue: 5   Pages: 438-458   DOI: 10.1016/j.physletb.2011.12.054

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of the top quark pair production cross section in pp collisions at root s=7 TeV in dilepton final states with ATLAS PHYSICS LETTERS B  Volume: 707   Issue: 5   Pages: 459-477   DOI: 10.1016/j.physletb.2011.12.055

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for displaced vertices arising from decays of new heavy particles in 7 TeV pp collisions at ATLAS PHYSICS LETTERS B  Volume: 707   Issue: 5   Pages: 478-496   DOI: 10.1016/j.physletb.2011.12.057

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder