nyhetsbanner IFT

Fredag 2. november 2012

Fra instituttledeR

Denne uken har vi ved IFT deltatt i to seminarer med hensikt å stimulere forskning og utdanning på tvers av grenser mellom forskergrupper og institutter. Det første innen nanovitenskap med Kjemisk institutt og Molekylærbiologisk institutt, og i skrivende stund med Institutt for geovitenskap og Christian Michelsen Research innen undergrunnsmonitorering. Det vært svært interessant å se hvordan økt kunnskap om hverandres kompetanse, fasiliteter og interesser, skaper entusiasme og stimulerer til nye tverrfaglige muligheter. Både for å bidra med ny viten, møte globale utfordringer - og for å skaffe finansiering. IFT fasiliteter gjerne flere slike seminarer der det kan være muligheter - enten det er innad på instituttet eller til andre på UiB og randsonen – det er bare å ta kontakt!

God helg,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

Valg av verneombud og varaverneombud for 2013-2014

Nåværende funksjonsperiode for verneombudene ved Universitetet i Bergen utløper ved årsskiftet 2012/2013. Det skal derfor velges nye for perioden 2013-2014.

Verneombudene har en viktig rolle i arbeidsmiljøarbeidet ved UiB. De skal påse at arbeidsgiver ivaretar sitt ansvar for å sikre at alle ansatte har et fullt ut tilfredsstillende arbeidsmiljø. Verneombudene skal delta i planlegging og gjennomføring av det systematiske HMS-arbeidet i samarbeid med ledelsen.

Ansatte kan sende forslag til kandidater til administrasjonssjefen på eget skjema innen 7. november. Se ellers brev fra Personal- og organisasjonsavdelingen om saken for utfyllende informasjon, og om valg av hovedverneombud.

  Åpent møte i Norges Tekniske Vitenskapsakademi

NTVA inviterer til møte i Bergen med Tore Li, seniorrådgiver, Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO:

Tirsdag 13. november kl 19.00 i Nansensenteret på Marineholmen, Thormøhlens gate 47.

Etter møtet blir det enkelt måltid med fiskesuppe og selskapelig samvær. Prisen er kr 100,- per kuvert. Påmelding innen kl. 15.00 torsdag 8. november, men det er bare nødvendig for de som vil delta på middagen.

  Dannelseskonferanse - Education for Innovation?

Dannelsesutvalget inviterer til The Bildung Conference for Higher Education 2012: The Future of the University Seminar Series:

  • Education for Innovation?

Mandag, 8. november 10.00 - 17.00 i "Egget" Studentsenteret.

More information and registration. Professor Bodil Holst bidrar fra IFT I paneldebatten “If innovation is the only answer to The Grand Challenges of our Time, what is the question?.

   Petroleumstudentene topper tabellen

Fotballaget Petroleumstudentene har gjort det skarpt i år etter å ha vunnet samtlige 10 kamper og sikret topp plassering i tabellen. Vi gratulerer!

Alle laget er studenter fra petroleum- og prosessteknologi, alt fra første året bachelor til siste år master. Bak fra venstre: Lars Korbøl Nordtveit, Stig Winter Langlo, Tor Aksel Lystad, Snorre Vasshus, Håkon Juliussen og Stig Holme Lie. Foran fra venstre:  Eirik Ilden, Håkon Kyte Haugland, Vidar Nordaker, Jon Endre Seljeset Mjøs og Vegard Aarsheim.

   

 

   Can Machines Be Creative Enough To Invent Their Own Language?

Alle er velkomne til Horrisont-foredrag der Luc Steels, Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF) i Barcelona og direktør for Sony Computer Science Laboratory i Paris,  og Terje Lohndal, "the Mozart of linguistics", holder foredrag:

Mandag 5. november kl 18.00 i Egget, Studentsenteret

PhD

 

  Prøveforelesninger

MSc Attiq ur Rehman vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:

Torsdag 8. november kl 13.15 i rom 546, IFT

STUDENTER

 

  h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – men ansatte er også velkomne!

  Julebord

Alle er velkomne til julebord i regi av fagutvalget!

Fredag 23. november kl 20.00 i kantinen og tidsskriftsrommet, IFT. Dørene åpner 19.00.

Det koster 200 kroner å være med og det dekker pinnekjøtt, riskrem, gløgg og 1 enhet drikke. Påmelding sendes på mail før 16. november, kl 12.00. Antrekk er Black tie og det blir live musikk utover kvelden.

Siden fast ansatte ved IFT er invitert til julemiddag i forbindelse med HMS- og strategisamlingen 26. november, blir dette julebordet i regi av fagutvalget det eneste julebordet på instituttet i år. Vi anmoder derfor alle ansatte og studenter å bruke anledningen å treffes i hyggelig lag 23. november.

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of the b-hadron production cross section using decays to D*(+)mu X- final states in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector NUCLEAR PHYSICS B  Volume: 864   Issue: 3   Pages: 341-381   DOI: 10.1016/j.nuclphysb.2012.07.009  

o   Reisinger, Thomas; Greve, Martin M.; Eder, Sabrina D.; Bracco, Gianangelo; Holst, Bodil; Brightness and virtual source size of a supersonic deuterium beam PHYSICAL REVIEW A  Volume: 86   Issue: 4     Article Number: 043804   DOI: 10.1103/PhysRevA.86. 043804

o   Bergfjord, C.; et al. ,Holst, B.: Nettle as a distinct Bronze Age textile plant SCIENTIFIC REPORTS  Volume: 2     Article Number: 664   DOI: 10.1038/srep00664

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.