Fredag 7. desember 2012

Fra instituttledeR

Den siste uken har vi i administrasjonen sett på løsninger som gjør at vi bedre kan benytte arealet instituttet disponerer. Både for å redusere husleieutgiftene og enda viktigere for å få plass til alle som skal ha sin arbeidsplass ved instituttet fremover. Vi har tidligere annonsert at bedre arealutnyttelse vil bli nødvendig - og nå er vi kommet dit. Jeg understreker at dette ikke skyldes SFF Birkelandsenteret selv om det gjør situasjonen noe mer akutt – saken er at senteret gir oss ekstra drahjelp fra fakultetet og UiB sentralt til å implementere løsninger. Dette vil få følger for mange av oss og vi komme med mer informasjon om saken i neste uke. Vi har allerede hatt kontakt med forskergruppelederne om saken og ønsker en god dialog videre i prosessen.

Riktig god helg til alle,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  IFT fellesseminar i dag

Alle er velkomne til fellesseminar der J. R. Manson, Department of Physics and Astronomy, Clemson University,  South Carolina, USA

holder foredrag:

Fredag 7. desember kl 14:15, Auditorium B. Kaffe, te og kake fra kl 14:00.

  Årets siste utgave av IFT-posten i uke 50

Neste uke blir siste ordinære utgave av IFT-posten i år. Dersom noen vil ha annonsert noe før uke 2 i 2013, må dette legges eller sendes inn innen torsdag, 13.desember 12.00.

 Kantinen

Tran har åpent fredag 14. desember som siste dag på denne siden av nyttår. Hun åpner igjen 7. januar 2013.

 Påmelding til julelunsj den 21. desember

Den tradisjonelle julelunsjen blir i år fredag 21. desember kl. 12.00. Alle ansatte og pensjonister ønskes hjertlig velkommen til å delta!

Påmelding til Karen-Margrete i ekspedisjonen senest 19. desember.

 Midler fra Meltzerfondet 2013

Støtte til vitenskapelige reiser og forskningstermin:

Forskere kan søke om midler til vitenskapelige reiser som tidligere år. For 2013 vil det også være mulig å søke om støtte til forskningstermin (opptil kr. 100 000,-).  Vurdering av tildeling vil avhenge av kvaliteten av opplegget for forskningsterminen. Planer om utenlandsopphold vil bli tillagt vekt. Søkere til vitenskapelige reiser og forskningstermin benytter samme skjema. Søknadsfrist er 31. desember.

Det lyses ikke ut midler til forskningsprosjekter i år.

Meltzerpriser:

Fondet deler årlig ut priser for yngre forskere og for fremragende forskningsformidling. Professorer og instituttstyrere ved UiB kan foreslå kandidater til Meltzerfondets priser. Grunngitt forslag om tildeling av prisene sendes signert til fondet innen 31. desember.

For nærmere opplysninger og svar på de vanligste spørsmålene om prisene og fremgangsmåten ved nominering av kandidater se:

Retningslinjer for fondets priser

Sjekkliste for forslagsstillere

Ved spørsmål kan Bente Krossøy kontaktes.

  Utlysning av midler under UiBs avtale med BKK

Det lyses nå ut nye midler for tildeling i 2013. Det er ønskelig med en bred faglig profil for prosjektmidlene, og følgende faglige problemstillinger kan være aktuelle:

-Teknologiske og naturvitenskapelige utfordringer med relevans for fornybare energiressurser
-Samfunnsmessige og juridiske spørsmål knyttet, til forvaltning, organisering og distribusjon av fornybar energi
-Verdisetting av natur og naturressurser
-Klimatenkning og vannkraft: klima – miljø – teknologi

Disse fire områdene er ikke ment å være uttømmende, og andre problemstillinger knyttet til avtalens formål er selvsagt også aktuelle.

Fakultetene oppfordres til å identifisere forskningstemaer og problematikker som er forankret i de enkelte fakultets strategiske prioriteringer og å fremme søknader fra institutt, fagmiljø eller enkeltforskere om konkrete prosjekter innenfor rammene av BKK-avtalen.

Det vises til utlysningstekst, søknadsskjema for forskningsstipend / studentstipend og budsjettmal. Vedlagt følger også kopi av samarbeidsavtalen med BKK.

Søknader skal prioriteres av instituttet før de videresendes til fakultetet. Søknader må derfor sendes instituttledelsen innen 7. januar.

PhD

 

  Workshop "Scientific Paper Writing" - Sign up before 19th December

We would like to invite you all to attend the workshop "Scientific Paper Writing" on 16th January, 2013. This one day workshop is aimed at young scientists (Ph.D. students and upwards) with little or no experience in scientific paper writing. The workshop has two main goals. Firstly, to provide the participants with a set of “tools” helping them to present their scientific results in a clear and interesting way and secondly to make them aware of various strategic issues connected to paper writing (which journal to publish in etc.). The workshop is presented in English. You are welcome to bring a draft of a paper you are working on, but you do not have to and you do not have to be writing a paper at the moment to participate.

 

The workshop will be given by Bodil Holst. There are 12 places available (there must be a minimum of 8 participants for the workshop to be held).

 

To enroll, send an e-mail to Karen-Margrete.Hovland@ift.uib.no before 19th December. Your registration is binding and attendance is mandatory.

 

Time & Place: 09:00-16:00 in the "Bachelor room" (room 359), Department of Physics and Technology.

 

 

  Disputaser

 

MSc Attiq ur Rehman disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

Torsdag 13. desember kl 13:15 i auditorium 2, Realfagbygget. Veiledere har vært Kjetil Ullaland og Dieter Röhrich.

STUDENTER

 

  h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – men ansatte er også velkomne!

 

  Pub-lecture

Alle er velkomne til Pub-lecture der Camilla Stokkevåg holder foredrag:

  • Particle treatment in cancer therapy

Tirsdag 11. desember kl 19.00 på H-bar

  Avsluttende mastereksamen

Mahsa Karimi skal opp til avsluttende mastergradseksamen i retning Målevitenskap og instrumentering med oppgaven:

  • Permittivity measurements using dual open ended coaxial probes

Fredag 14. desember kl 10.15 i rom 366, Institutt for fysikk og teknologi. Veiledere har vært Bjørn Tore Hjertaker og Kjetil Folgerø (CMR).

Glenn-Andre Dåtland Kvinge skal opp til avsluttende mastergradseksamen i retning reservoarfysikk med oppgaven:

  • En eksperimentell studie av CO2 lagring i sandstein og kalkstein med bruk av ulike avbildningsteknikker

Fredag 14. desember kl 12.15 i rom 546, Institutt for fysikk og teknologi. Veiledere har vært Geir Ersland og Arne Graue.

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Lees, J. P.; Poireau, V.; Tisserand, V.; et al.:  Branching fraction and form-factor shape measurements of exclusive charmless semileptonic B decays, and determination of vertical bar V-ub vertical bar PHYSICAL REVIEW D  Volume: 86   Issue: 9     Article Number: 092004   DOI: 10.1103/PhysRevD.86.092004  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Further search for supersymmetry at root s=7 TeV in final states with jets, missing transverse momentum, and isolated leptons with the ATLAS detector PHYSICAL REVIEW D  Volume: 86   Issue: 9     Article Number: 092002   DOI: 10.1103/PhysRevD.86.092002  

o   Bhandari, Anak; Stamnes, Snorre; Hamre, Borge; Frette, Oyvind; Stamnes, Knut; Stamnes, Jakob J.: Stokes scattering matrix for human skin  APPLIED OPTICS  Volume: 51   Issue: 31   Pages: 7487-7498   

o   Oksavik, K.; Moen, J.; Lester, M.; et al.: In situ measurements of plasma irregularity growth in the cusp ionosphere JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS  Volume: 117     Article Number: A11301   DOI: 10.1029/2012JA017835  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Measurement of the t-channel single top-quark production cross section in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector PHYSICS LETTERS B  Volume: 717   Issue: 4-5   Pages: 330-350   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.09.031  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Search for a standard model Higgs boson in the H -> ZZ -> l(+)l(-) nu(nu)over-bar decay channel using 4.7 fb(-1) of root s=7 TeV data with the ATLAS detector PHYSICS LETTERS B  Volume: 717   Issue: 1-3   Pages: 29-48   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.09.016  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Measurement of W gamma and Z gamma production cross sections in pp collisions at root s=7 TeV and limits on anomalous triple gauge couplings with the ATLAS detector PHYSICS LETTERS B  Volume: 717   Issue: 1-3   Pages: 49-69   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.09.017  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for a Standard Model Higgs boson in the mass range 200-600 GeV in the H -> ZZ -> l(+)l(-)q(q)over-bar decay channel with the ATLAS detector PHYSICS LETTERS B  Volume: 717   Issue: 1-3   Pages: 70-88   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.09.020  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Measurement of the top quark pair cross section with ATLAS in pp collisions at root s=7 TeV using final states with an electron or a muon and a hadronically decaying tau lepton PHYSICS LETTERS B  Volume: 717   Issue: 1-3   Pages: 89-108   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.09.032  

o   ALICE Collaboration: Altinpinar S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Langoy R, Lien J, Liu L, Loenne PI, Nystrand J, Roed K, Rohrich D, Skjerdal K, Ullaland K, Ovrebekk G, Wagner B, Yang B et al.:  (KsKs0)-K-0 correlations in pp collisions at root s=7 TeV from the LHC ALICE experiment PHYSICS LETTERS B  Volume: 717   Issue: 1-3   Pages: 151-161   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.09.013  

o   ALICE Collaboration: Altinpinar S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Langoy R, Lien J, Liu L, Loenne PI, Nystrand J, Roed K, Rohrich D, Skjerdal K, Ullaland K, Ovrebekk G, Wagner B, Yang B et al.:  Neutral pion and eta meson production in proton-proton collisions at root s=0.9 TeV and root s=7 TeV PHYSICS LETTERS B  Volume: 717   Issue: 1-3   Pages: 162-172   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.09.015  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for second generation scalar leptoquarks in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 72   Issue: 9     Article Number: 2151   DOI: 10.1140/epjc/s10052-012-2151-6  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for a fermiophobic Higgs boson in the diphoton decay channel with the ATLAS detector EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 72   Issue: 9     Article Number: 2157   DOI: 10.1140/epjc/s10052-012-2157-0  

o   ALICE Collaboration: Altinpinar S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Langoy R, Lien J, Liu L, Loenne PI, Nystrand J, Roed K, Rohrich D, Skjerdal K, Ullaland K, Ovrebekk G, Wagner B, Yang B et al.: Transverse sphericity of primary charged particles in minimum bias proton-proton collisions at root s=0.9, 2.76 and 7 TeV EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 72   Issue: 9     Article Number: 2124   DOI: 10.1140/epjc/s10052-012-2124-9  

o   Osland, P.; Andreev, V. V.; Moortgat-Pick, G.; et al. Discriminating Z ' from anomalous trilinear gauge coupling signatures in e(+)e(-) -> W+W- at ILC with polarized beams EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 72   Issue: 9     Article Number: 2147   DOI: 10.1140/epjc/s10052-012-2147-2  

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.