Fredag 26. april 2013

Fra instituttledeR

Vi gratulerer Team Olsen som vinnere av rektorvalget: Professorene Dag Rune Olsen som rektor, Anne Lise Fimreite som prorektor, Oddrun Samdal og Anne Christine Johannessen som viserektorer. Institutt for fysikk og teknologi er en viktig bidragsyter til UiB innen forskning, utdanning, innovasjon og formidling og ser frem til godt samarbeid det nye rektoratet de neste 4 årene!

God helg,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

Søkertall IFT – Bachelor og Master

Søknadstallene fra Samordnet Opptak er nå offentliggjort. For MN-fakultetet totalt har søkertallet økt med 79 % i løpet av perioden 2008 -2013. For vårt institutt er søkertallene for bachelorprogrammene som følger:

 

·       Fysikk: 55 (+2 fra 2012, oppgang på 3,8 %)

·       Petroleum- og prosessteknologi: 266 (+58 fra 2012, oppgang på 27,9 %)

 

Hovedsøknadsfristen for masterstudium var 15. april. Totalt hadde MN-fakultet ved utløpet av denne fristen i alt 605 førsteprioritetssøkere (Mot 518 i 2012), og IFT har en stor søknadsmengde med 120 (mot 112 søkere i 2012). Søkerne fordelte seg på de ulike studieprogrammene slik:

 

·       Fysikk: 34 (+ 4 fra hovedopptak 2012)

·       Petroleumsteknologi: 39 (+4)

·       Prosessteknologi: 47 (Samme som året før)

 

Pensumbøker for høsten 2013 – melding fra Studia

Studia jobber for å ha riktige antall av de riktige bøkene klare for studentene til høsten, og det er derfor viktig at vi får inn pensumlistene fra alle kursansvarlige i god tid. I år er fristen satt til 6. mai, og som vanlig trekker vi ut fem gavekort à kr 1000,- blant de om leverer lister innen fristen. Pensumlister sendes på e-post.

Studia trenger bøkenes tittel og forfatter, gjerne ISBN og forlag, og antall studenter pr kurs. Hvis det ikke er endringer i pensumlisten fra i fjor vil Studia gjerne ha beskjed om det også.

Kompendiebehov for høsten 2013 – melding fra Studia

Fristen for å melde inn kompendiebehov er 6.mai. Det er viktig å få tilbakemelding selv om det ikke er noen endringer, og samme kompendiet skal brukes i år som i fjor.

Det som må meldes inn er kurskode, endringer fra evt tidligere kompendium, antall kompendier dere ønsker, Spesielle spesifikasjoner som farget forside/farget trykk/perm etc.

Bestillingsskjema sendes til Inger Line Mæland

  Eurasia-programmet, utlysing av støtte til avgrensa tiltak

SIU lyser ut støtte til avgrensa tiltak innan Eurasiaprogrammet.

Norske universitet og høgskular kan søkje saman med partnarinstitusjonar i Ukraina, Moldova, Kviterussland, Georgia, Armenia, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan og Turkmenistan. Maks søknadssum er NOK 250 000. Sjå vedlagt utlysningstekst og SIUs nettsider for meir informasjon.

 

Søknadsfrist er 20. juni 2013 kl. 15.00 norsk tid. Alle søknader skal sendast inn gjennom Espresso,

STAB

Vi har den glede å ønske to nye kolleger hjertelig velkommen til instituttet:

 

Khadijeh Nashaqi Qorbani er ansatt som stipendiat i prosessteknologi og petroleumsteknologi for 3 år fra 22. april 2013.

 

Paul Prentice er ansatt som forsker i akustikk (ultralyd transduserteknologi) for 1 år fra 22.april 2013.

  Aktive emeriti 2013

I løpet av året får vi hele 12 aktive emeriti ved instituttet. De gir viktige bidrag til instituttets virksomhet innen forskning, utdanning, innovasjon og formidling. Vi retter en kollektiv takk til disse 12:

·       Kjell Brønstad (Romfysikk/ Birkelandsenteret)

·       Rolf Eckhoff (Petroleum- og prosessteknologi)

·       Arvid Erdal (Subatomær fysikk)

·       Erling Hammer (Nanofysikk og elektronikk)

·       Halvor Hobæk (Akustikk)

·       Egil Lillestøl (Subatomær fysikk)

·       Øystein Olsen fra 1. oktober (Nanofysikk og elektronikk)

·       Per Osland fra 1. februar (Subatomær fysikk)

·       Johan Stadsnes (Romfysikk/ Birkelandsenteret)

·       Jakob Stamnes fra 1. juli (Optikk og atomfysikk)

·       Finn Søraas (Romfysikk/ Birkelandsenteret)

·       Kjell Aarsnes (Romfysikk/ Birkelandsenteret)

 Vilkårene for å status som aktiv emeritus er arbeid som er relevant for instituttet og som i snitt har et omfang på minst én dag hver arbeidsuke enten gjennom:

·       egen forskning og publisering,

·       bidrag i undervisning,

·       bidrag i veiledning,

·       formidlingsvirksomhet,

·       andre aktiviteter etter avtale med instituttleder

Instituttet har i tillegg flere andre emeriti som er innom instituttet mer sporadisk.

PhD

  Seminar over selvvalgt emne

MSc Mahdi Purmohammadi vil holde følgende seminar over selvvalgt emne for PhD-graden:

  • Space weather, cause and effects

Tirsdag 30. april kl 13.15 i rom 546, IFT

  Disputaser

Muhammad Qasim

M.phil. Muhammad Qasim disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

Tirsdag 30. april kl 08:30 i Auditorium pi, Carl Godskes Hus. Veiledere har vært Bjørn Kvamme og Tatiana Kuznetsova.

 

Bachelor

 

Pub Lecture

Tirsdag 30.april kl 19.00 holder Nikolai Østgaard Pub Lecture på h-bar. Han vil snakke om det nyåpnede Birkelandssenteret og legger frem de nyeste resultatene.

 

h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – med ansatte er også velkomne!

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:   Measurement of hard double-parton interactions in W(-> lv) plus 2-jet events at root s=7 TeV with the ATLAS detector  NEW JOURNAL OF PHYSICS  Volume: 15     Article Number: 033038   DOI: 10.1088/1367-2630/15/3/033038  

o   ALICE Collaboration: Altinpinar S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Langoy R, Lien J, Liu L, Loenne PI, Nystrand J, Roed K, Rohrich D, Skjerdal K, Ullaland K, Øvrebekk G, Wagner B, Yang B et al.:  Charged kaon femtoscopic correlations in pp collisions at root s=7 TeV  PHYSICAL REVIEW D  Volume: 87   Issue: 5     Article Number: 052016   DOI: 10.1103/PhysRevD.87.052016  

o   Csernai, L. P.; Magas, V. K.; Wang, D. J.: Flow vorticity in peripheral high-energy heavy-ion collisions PHYSICAL REVIEW C  Volume: 87   Issue: 3     Article Number: 034906   DOI: 10.1103/PhysRevC.87.034906  

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Lees, J. P.; Poireau, V.; Tisserand, V.; et al.:  Observation of direct CP violation in the measurement of the Cabibbo-Kobayashi-Maskawa angle gamma with B-+/- -> Dd(()*()) K-(*()+/-) decays PHYSICAL REVIEW D  Volume: 87   Issue: 5     Article Number: 052015   DOI: 10.1103/PhysRevD.87.052015  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Search for light top squark pair production in final states with leptons and b-jets with the ATLAS detector in root s=7 TeV proton-proton PHYSICS LETTERS B  Volume: 720   Issue: 1-3   Pages: 13-31   DOI: 10.1016/j.physletb.2013.01.049  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Measurement of angular correlations in Drell-Yan lepton pairs to probe Z/gamma* boson transverse momentum at root s=7 TeV with the ATLAS detector  PHYSICS LETTERS B  Volume: 720   Issue: 1-3   Pages: 32-51   DOI: 10.1016/j.physletb.2013.01.

o   ALICE Collaboration: Altinpinar S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Langoy R, Lien J, Liu L, Loenne PI, Nystrand J, Roed K, Rohrich D, Skjerdal K, Ullaland K, Øvrebekk G, Wagner B, Yang B et al.:   Centrality dependence of charged particle production at large transverse momentum in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV PHYSICS LETTERS B  Volume: 720   Issue: 1-3   Pages: 52-62   DOI: 10.1016/j.physletb.2013.01.051  

o   ALICE Collaboration: Altinpinar S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Langoy R, Lien J, Liu L, Loenne PI, Nystrand J, Roed K, Rohrich D, Skjerdal K, Ullaland K, Øvrebekk G, Wagner B, Yang B et al.:   Coherent J/psi photoproduction in ultra-peripheral Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV  PHYSICS LETTERS B  Volume: 718   Issue: 4-5   Pages: 1273-1283   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.11.059

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for pair production of heavy top-like quarks decaying to a high-p(T) W boson and a b quark in the lepton plus jets final state at root s=7 TeV with the ATLAS detector PHYSICS LETTERS B  Volume: 718   Issue: 4-5   Pages: 1284-1302   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.11.071  

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.