Fredag 18. januar 2013

Fra instituttledeR

Fakultetet har nå sendt budsjettrammene til instituttene og det er ingen overraskelser for IFTs del. Vi arbeider nå med ferdigstille årets budsjett for behandling i instituttrådsmøtet 31. januar. Der tar vi også ta opp en del praktiske sider ved arbeidet som nå er startet for å få bedre utnyttelse av instituttets arealer. For å gjøre det helt klart: Endelig beslutning er tatt når det gjelder deling av professorkontorer - det er det eneste tiltaket som bidrar i tilstrekkelig grad til å frigi den plassen vi har behov for. Samtidig er gruppene med å planlegge  løsninger for møterom slik at alle slike behov blir best mulig ivaretatt. Dette tar tid og vi skal komme med mer informasjon om fremdriftsplan for arbeidet i nærmeste fremtid.

Riktig god helg,

Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

    Pagaweb

Vi minner om at instituttets ansatte skal bruke PagaWeb for levering av reiseregning (Travel Expenses claim) og refusjon av utlegg. Det ferdige utfylte skjemaet sendes elektronisk, men må også skrives ut og leveres sammen med originalbilagene til admin-kurven i ekspedisjonen. Det er fint om dere kan få lagt inn kontering for prosjekt selv, men det viktigste er at prosjektnummeret påføres enten elektronisk eller for hånd. Dersom regningen skal godkjennes av en prosjektleder, er det fint om denne signerer direkte på utskriften eller sender en mail om godkjenning til Jan Halvard og Kristine.

Vi minner også om at fravær, ferie og søknad om permisjon må legges inn i PagaWeb. Brukerveiledning på norsk finnes her.

  Registrering i Cristin

Fristen for registrering i Cristin er 1. februar for publikasjoner som rapporteres til Kunnskapsdepartementet, og 15. februar for tidsskriftartikler som ligger tilgjengelig på nett. Så det er bare å ta seg tid til å legge inn fjordårets bragder i Cristin der man må logge inn som UiB-ansatt. I tillegg til vitenskapelige artikler gjelder dette også kronikker, debattinnlegg, formidling – også på radio og TV, og så videre. En grei ordning er ellers at der hvor det er flere forfattere fra UiB, så har førsteforfatter ansvar for å legge inn data.

Stipenddagen 2013

Norges forskningsråd og UiB inviterer herved til "Stipenddagen 2013" som finner sted i "Egget" på Studentsenteret ONSDAG 6. FEBRUAR kl. 10-14. Målgruppe for Stipenddagen er primært ph.d.-kandidater og postdoktorer, men også andre interesserte forskere og forskningsadministratorer er velkommen. Stipenddagen 2013 arrangementet har to formål:

 

  • Presentere de viktigste stipendprogrammer og økonomiske støtteordninger som er tilgjengelig for ph.d.-kandidater og postdoktorer som planlegger et forskningsopphold utenlands.
  • Stimulere til at flere ph.d.-kandidater tar et forskningsopphold utenlands i tilknytning til sitt doktorgradsarbeid.

 

Programmet for Stipenddagen 2013 finner du her. Vi håper at flest mulig benytter muligheten til å melde seg på Stipenddagen 2013. Se side 2 i programmet for påmelding.

 

Studentkveld med FMC på VilVite 24. januar 2013

FMC Technologies er i vekst og søker nyutdannede medarbeidere i avdelinger som for eksempel
innkjøp, logistikk, planlegging, finans og ingeniøryrket.


Studenter inviteres til en spennende aften på VilVite Senteret!
• Presentasjoner av FMC sine avdelinger + møt ledere fra ulike avdelingene i FMC Technologies Bergen
• Mat & drikke
• Konkurranser med spennende premier
• Konsert med Casa Murilo

Alt er gratis! 

Informasjon om arrangementet

PhD

 

Seminarer over selvvalgt emne

Ph.D – kandidat Sigrid Ina Simonsen vil holde følgende seminar over selvvalgt emne:

  • Nuclear fusion power - always the energy source of the future

I dag, fredag 18. januar kl 10.15 i rom 292, IFT

 

Ph.D – kandidat Pilvi-Helinä Kivelä vil holde følgende seminar over selvvalgt emne:

  • Physics in Fine Arts – Gravitational Effects and Acoustics behind the Installation ‘Tide’ by Luke Jerram

Tirsdag 22. januar kl 10.15 i rom 546, IFT

Bachelor

 

  Pub lecture at ħ

Everyon is invited to Pub Lecture held by research fellow Dr. Spiros Kotopoulis

  • Therapeutic Ultrasound- from the lab to the clinic

Tuesday,  22 January, at  19.00 at H-bar

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   ALICE Collaboration: Altinpinar S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Langoy R, Lien J, Liu L, Loenne PI, Nystrand J, Roed K, Rohrich D, Skjerdal K, Ullaland K, Ovrebekk G, Wagner B, Yang B et al.: Pion, Kaon, and Proton Production in Central Pb-Pb Collisions at root s(NN)=2.76 TeV PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 109   Issue: 25     Article Number: 252301   DOI: 10.1103/PhysRevLett.109.252301  

                                                                                                                             

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.