nyhetsbanner IFT

Torsdag 8. mai 2014

Fra instituttledeR

Da har undertegnede tiltrådt stillingen som instituttleder, og ser fram til fire interessante år i denne rollen. Jeg håper mange tar seg tid til å stikke innom mitt kontor i tiden som kommer for å slå av en prat. Kjartan får rollen som undervisningsleder og Bjørn Tore kommer inn som stedfortreder.

Vi er på vei inn i en travel tid, men jeg håper likevel at mange tar seg tid til å vurdere noen av mulighetene nevnt under. Det vil være fint om vi kunne få nominasjoner til Yaras Birkelandspris. Det er blitt meg fortalt at denne prisen kun en gang har vært tildelt en kandidat fra vårt institutt så her er det rom for forbedring. Håper dere også vil vurdere verifiseringsmidler for FORNY2020. For de som er interessert i teknologi generelt og ubemannede systemer spesielt kan det være av interesse å delta på seminar om dette på sjøkrigsskolen.

 

God Helg!

Mvh,

Øyvind

Nyheter og generell informasjon

 

Teknologiseminar på Sjøkrigsskolen

18. – 19. juni arrangerer sjøkrigsskolen, med Generalinspektøren kontreadmiral Lars Saunes som vert, det andre Teknologiseminaret i Sjøforsvaret. For mer informasjon, program og påmelding, se her.

 

Utlysning av YARAS BIRKELANDPRIS 2014

Yaras Birkelandpris i fysikk og kjemi deles ut på grunnlag av et doktorgradsarbeid utført ved et norsk universitet. Prisen alternerer mellom fysikk og kjemi. I år deles prisen ut i fysikk. Forslag til aktuelle kandidater sendes til Norsk Fysisk selskap innen 15. mai.

 

Les utlysningstekst og statutter for Yaras Birkelandpris for mer informasjon.

 

HMS-Kurs

HMS-seksjonen inviterer ansatte med laboratoriet som arbeidsplass til kurs i mai og juni.

 

·         Kurs i Kjemikalieregisteret, trinn 1

·         Kurs i Kjemikalieregisteret, trinn 2

·         Førstehjelp på laboratoriet

·         First Aid at the Laboratory

 

Mer informasjon om kursene og påmelding er tilgjengelig i HMS-portalen og HSE-gateway.

 

BIOTEK2021 – Optimaliseringsmidler og FORNY2020 – Verifiseringsmidler

Forskere i Bergen har muligheten til å søke om flere millioner i støtte fra Forskningsrådet for prosjekter med kommersiell vinkling. Dette er en gylden mulighet til å få gjennomføre uttesting, oppskalering, videreføring eller videreutvikling av forskningsprosjekt. BTO bistår i søknadsskrivingen og tar ansvar for kommersiell utvikling. Det er viktig å komme tidlig i kontakt med BTO slik at søknaden får et best mulig utgangspunkt. Søknadsfristen er derfor satt til 20. mai.

 

Mer informasjon om BIOTEK2021 og FORNY2020.

 

 Horisontforelesning

Alle er velkomne til horisontforelesning der Kathy Willis, Biodiversity Institute Oxford, UK holder foredrag:

·         Where can we damage? Biodiversity conservation and challenges for the future.

 Torsdag 15. mai kl 16.00 på VilVite

Enkel servering i forkant av foredraget.

STAB

Vi har den glede å ønske 2 nye kolleger hjertelig velkomne til instituttet:

Anders Kulseng er tilsatt som vikar i administrasjonen for ett år, og skal jobbe hovedsakelig med eksamen, timeplan og emneevaluering samt web-redigering og annet informasjonsarbeid.  Har et hovedfag i medievitenskap, og har vært ansatt som studiekonsulent ved UiB fra 2007, først ved HF-fakultetet og nå sist ved Klinisk institutt 1 (MOF).

Jörn Kersten er tilsatt som Professor i Teoretisk Partikkelfysikk fra 1. mai 2014. Jörn studerte ved TU i München og tok sin doktorgrad der. Etter postdoc perioder ved DESY i Hamburg og ICPT i Trieste, flyttet han tilbake til Hamburg. Der ble han Junior Forskningsgruppeleder ved Universitetet i Hamburg i 2008. Jörns forskningsfelt er innen partikkelfysikk der han arbeider på fenomenologi innen utvidelser av standardmodellene i partikkelfysikk og kosmologi, i hovedsak scenarier som involverer supersymmetri. Han er interessert i prosesser både ved LHC og i det tidlige universet. Her kan ny fysikk ha etterlatt spor i de opprinnelige forekomstene av lette grunnstoffer, eller i den kosmiske mikrobølge bakgrunnsstrålingen. Ved å sammenligne informasjon fra disse forskjellige områdene, håper han å finne ut hva slags elementærpartikler vi ikke har oppdaget ennå, og hva som utgjør den mørke materien.

PhD

 

  Seminar over selvvalgt emne

MSc Bergit Brattekås vil holde seminar over selvvalgt emne i PhD-graden:

  • Skifergass. Revolusjon? Perspektiv og framtid for ukonvensjonelle ressursar

Mandag 12. mai kl. 11.15 i rom 366, IFT

  Prøveforelesninger

MSc Hege Austrheim Erdal vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:

  • Historien til corioliskraften

Tirsdag 13. mai kl. 13.15 i rom 366, IFT

 

MSc Kyrre Skjerdal vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:

        Supermaterialet grafen

Fredag 16. mai kl. 13.15 i rom 546, IFT

Master

Eivind Netland Ekerold skal opp til avsluttende mastergradseksamen i sikkerhetsteknologi med oppgaven:

  • Interpretation of geometrical effects in consequence modeling - comparison study between the commercial consequence assessment tools FLACS and PHAST for flammable gas dispersion

I dag, fredag 9. mai kl. 10:15 i rom 316, IFT. Veileder har vært Nicolas Salaün - Senior Engineer på CMR GexCon og Bjørn J. Arntzen, IFT.

Bachelor

 

h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – men ansatte er også velkomne!

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

·         Preclikova, J.; Kozak, M.; Fregenal, D.; Hansen, J. P.: Optical velocity meter based on Ramsey oscillations in a double-grating setup PHYSICAL REVIEW A Volume: 89 Issue: 4

·         Mariazzi, Sebastiano; Aghion, Stefano; Gligorova, Angela; et al.: AEgIS experiment: Towards antihydrogen beam production for antimatter gravity measurements EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D Volume: 68 Issue: 3

·         Vike, Siri; Oelckers, Karin; Erga, Svein Rune; Hamre, Borge; Frette, Øyvind; et al.: Infectious Salmon Anemia (ISA) Virus: Infectivity in Seawater under Different Physical Conditions  JOURNAL OF AQUATIC ANIMAL HEALTH Volume: 26 Issue: 1 Pages: 33-42

·         Aad, G.;  Abajyan, T.; Buanes, T.; Eigen, G.; Lipniacka, A; Sandaker, H.; Sjursen, T.; Stugu, B.; et al.: Standalone vertex finding in the ATLAS muon spectrometer JOURNAL OF INSTRUMENTATION Volume: 9

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt,
se her for mer informasjon.