nyhetsbanner IFT

Fredag 30. mai 2014

Fra instituttledeR

 

Sist uke var preget av CERN evalueringsmøte. Mange har lagt ned en stor og god jobb her, og vi håper dette bidrar til videre god utvikling av aktivitetene ved CERN.

 

Denne uken er det åpent møte om ny strategi ved UiB. Jeg antar det er flere som ønsker å delta på dette. Mer informasjon om møtet finner du her. Merk at det er påmeldingsfrist tirsdag.

 

Det er ikke så mange veiledere som har meldt seg på til fredagens seremoni for de ferdige mastergradskandidatene. Dette er et fint tiltak, og det ville være fint om de aktuelle kunne vurdere dette igjen. Vi holder åpent for påmelding frem til i morgen klokken 1200. Send påmelding direkte til anders.kulseng@ift.uib.no.

 

 

Ellers håper jeg alle hadde en aktiv og strålende helg i godværet!

 

Øyvind

Nyheter og generell informasjon

 

Pensumlister

https://at.bi.no/NO/PublishingImages/Studia.jpgVi minner om fristen for innrapportering av høstens pensumlister, som var 1. juni. Brev fra Studia kan du lese her, og her finner du bestillingsskjema. Husk at fag og emner som ikke rapporterer inn pensumlister i tide, blir hengt ut til spott og spe på studentenes egen pensumsoversikt. Per i dag ligger mat.nat. på 44 %, men fysikk og prosess- og petroleumsteknologi skiller seg særdeles ut med henholdsvis 17 og 0 % (!).

Her kan du lese om hvordan du laster opp pensumlister via Min Side. Dersom du får problemer, er du hjertelig velkommen til å be om hjelp fra Irlin, Terje eller Anders i administrasjonen.  

 

Beredskapsplanen for UiB-ansatte i utlandet

I møte 10.4.2014, sak 25/14, vedtok universitetsstyret beredskapsplan for ansatte i utlandet. Planen er et bidrag for å kunne gi god oppfølging av ansatte i utlandet ved en eventuell hendelse.

 

I den forbindelse minner vi særlig om at alle ansatte skal:

 

·         Informere nærmeste overordnede om/ha forhåndsgodkjent utenlandsreiser/utenlandsopphold

·         Foreta reisebestilling og foretatt vurderinger i henhold til UiBs reisepolicy

 

Beredskapsplanen for UiB-ansatte i utlandet kan leses her.

 

  Fagseminar om fusk og plagiat

Alle er velkomne til Fagseminar om fusk og plagiat

Torsdag 19. juni kl 13.15 – 15.00 i seminarrom , Realfagbygget, 4. etg.

Både for å bidra til å utvikle en god kultur for håndtering av mistanke om plagiering, og sikre en god saksbehandling av slike saker ved fakultetet vil vi ha et fagseminar der vi tar for oss følgende tema:
Hva er fusk og når skal mistanke om fusk og plagiat tas videre?
Hvordan skal mistanke om fusk og plagiat håndteres på instituttet?

På seminaret vil seniorrådgiver ved Universitetsdirektørens kontor, Per Gunnar Hillesøy, snakke om disse temaene. Vi vil også diskutere hva fakultetet bør gjøre for å sikre god og enhetlig saksbehandling ved fakultetet.
Det presiseres at seminaret er for alle ansattgrupper, men vil ha et hovedfokus på den studieadministrative gruppen og de emneansvarlige lærere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

  Norgesuniversitetets utlysing av entreprenørskapsmidler i 2014

UiB vil oppfordre fagmiljø som ser muligheter innenfor dette feltet om å sende søknad. Se lenken under for mer informasjon: http://norgesuniversitetet.no/utlysninger/entreprenor2014

Søknader fra fagmiljøene kan sendes direkte til Norgesuniversitetet, men vi ber om at kopi sendes Tove Steinsland: Tove.Steinsland@adm.uib.no. Dette for å sørge for at alle søknader fra UiB blir omtalt i oversendelsesbrevet til Norgesuniversitetet som blir sendt fra UiB sentralt.

Søknadsfrist er 15. juni 2014.

Master

 

Olav Anders Kvilhaug skal opp til avsluttende mastergradseksamen i Reservoarfysikk med oppgaven:

 • Polymer flooding - Flow properties of synthetic polymers in sandstones and comparison with rheological parameters

Fredag 30. mai kl. 09:15 i rom 4060, Realfagbygget. Veileder har vært Arne Skauge, CIPR og Tormod Skauge, CIPR.

Bachelor

 

h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – men ansatte er også velkomne!

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

 • Lees, J.P.; Poireau, V.; Eigen, G.; Stugu, B.; et al.: Cross sections for the reactions e_e-. K0 SK0 L, K0 SK0 Lp_p-, K0 SK0 Sp_p-, and K0 SK0 SK_K- from events with initial- state radiation Volume: 89 Issue: 9 Pages: 2002-2002
 • Bomark, N.E.; Kvellestad, A.; Lola, S.; Osland, P.; Raklev, A.R.:

Long lived charginos in Natural SUSY? Issue: 5 Pages: 7-7

 • Aad, G.; Abajyan, T.; Buanes, T.; Eigen G.; Lipniacka, A.; Rosendahl, P. L.; 

Sandaker, H.; Stugu, B.; et al.: Search for Higgs boson decays to a photon and a Z boson in pp collisions at root s=7 and 8 TeV with the ATLAS detector PHYSICS LETTERS B Volume: 732 Pages: 8-27

 • Lees, J. P.; Poireau, V.; Eigen, G.; Stugu, B.; et al.: Search for the decay (B)over-bar(0) -> Lambda(+)(c)(p)over-barp(p)over-bar PHYSICAL REVIEW D Volume: 89 Issue: 7 Pages: NIL_1-NIL_7
 • Aad, G.; Abajyan, T.;Buanes, T.; Lipniacka, A.; et al.: Search for direct production of charginos and neutralinos in events with three leptons and missing transverse momentum in root s=8 TeV pp collisions with the ATLAS detector JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 4 Pages: 169-169
 • Aad, G.; Abajyan, T.; Buanes, T.; Burgess, T.; Eigen G.; Sandaker, H.; Tonoyan, A.; Stugu, B.; et al.: Measurement of the production cross section of prompt j/psi mesons in association with a W (+/-) boson in pp collisions root s=7 TeV with the ATLAS detector JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 4 Pages: 172-172
 • Aad, G.; Abajyan, T.; Eigen, G.; Kastanas, A.; Liebig, W.; Stugu, B.; Sjursen, T. B.; Toggerson, B.; Tonoyan, A.; Ugland, M.; et al.: Study of heavy-flavor quarks produced in association with top-quark pairs at root s=7 TeV using the ATLAS detector PHYSICAL REVIEW D Volume: 89 Issue: 7
 • Aad, G.; Abajyan, T.; Sjursen, T. B.; et al.: Measurement of the electroweak production of dijets in association with a Z-boson and distributions sensitive to vector boson fusion in proton-proton collisions at=8 TeV using the ATLAS detector JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 4 Pages: 31-31
 • Vafaei, M.T.; Kvamme, B.; Chejara, A.; Jemai, K.: A new reservoir simulator for studying hydrate dynamics in reservoir INTERNATIONAL JOURNAL OF GREENHOUSE GAS CONTROL Volume: 23 Pages: 12-21

Csernai, L. P.; Velle, S.; Wang, D.J.: New method to detect rotation in high-energy heavy-ion collisions PHYSICAL REVIEW C Volume: 89 Issue: 3

 • Aad, G.; Abajyan, T.; Burgess, T.; Eigen G.; Kastanas, A.; Lipniacka, A.; Liebig, W.; Ugland, M.; et al.: Measurement of the inclusive isolated prompt photons cross section in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector using 4.6 fb(-1) PHYSICAL REVIEW D Volume: 89 Issue: 5

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt,
se her for mer informasjon.