nyhetsbanner IFT

Fredag 17. januar 2014

Fra instituttledeR

I begynnelsen av denne uken var søkerlisten til instituttlederstillingen klar og med flere gode søkere ligger alt til rette for at ny instituttleder vil kunne være på plass til 1. april – så får vi alle leve i spenning til komiteen leverer sin innstilling til fakultetsstyret. Ellers er det en stor glede at vi forrige fredag kunne skrive kontrakt med Dr. Jörn Kersten og ønske han velkommen til instituttet 1. mai som professor i teoretisk partikkelfysikk.

God helg!
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  Informasjon om å ta i mot IAESTE-praktikant

IAESTE er en internasjonal studentorganisasjon som primært driver med utveksling av praktikantplasser, hovedsakelig til realfags- og teknologistudenter. IAESTEs formål er å fremme internasjonal forståelse og gi studenter relevante praksisopphold. Utvekslingen mellom landene skjer 1 til 1. Det vil si at for hver utenlandsk student som kommer til oss får vi sendt en norsk student på faglig relevant praksisopphold i utlandet.

De vitenskapelige ansatte som er interesserte i å få en praktikant og har kapasitet kan fylle ut agreement-skjemaet og sende det til bergen@iaeste.no. NB: Agreement-skjemaet må signeres av administrasjonssjef.

Mer om utvekslingsprogrammet, ansettelse, EU-kontrakt, kontrakt for praktikanten, arbeidsavtale og utbetalingsskjema.

  Registrering i Cristin

Fristen er ikke før 15. februar, men det er kanskje en god idé å allerede nå begynne å legge inn fjordårets bragder i Cristin der man må logge inn som UiB-ansatt. I tillegg til vitenskapelige artikler gjelder dette også kronikker, debattinnlegg, formidling – også på radio og TV, og så videre. En grei ordning er ellers at der hvor det er flere forfattere fra UiB, så har førsteforfatter ansvar for å legge inn data

  Åpent møte med søkelys på minoriteters rettigheter

 

Alle er velkomne til seminar om grunnlover og mioritetsvern:

·        Hva har Grunnlovens vern av samisk språk, kultur og samfunnsliv betydd?

Onsdag 5. februar kl 15:00, Egget, Studentsenteret. Parkveien 1.

STAB

Etter en lang prosess med mange søkere er det en stor glede å meddele at Dr. Jörn Kersten er tilsatt som professor i teoretisk partikkelfysikk ved instituttet. Han tiltrer stillingen 1. mai år. Jörn fikk sin PhD ved TU München i 2004 og har etter dette vært Postdoc ved DESY i Hamburg og deretter International Centre for Theoretical Physics i Trieste. De siste årene har han vært junior forskningsgruppeleder ved University of Hamburg. Hans interesser er spesielt mot fysikkfenomenologi utover Standardmodellen, samt astropartikkelfysikk.

Vi ønsker Jörn hjertelig velkommen til Institutt for fysikk og teknologi og Bergen. Hans kone, Liliana Sevilla, er også er teoretisk partikkelfysiker.

PhD

 

  Prøveforelesninger

MSc Magne Aanes vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:

  • Geoengineering - potensielle metoder og geopolitiske utfordringer

Tirsdag 21. januar kl. 11.15 i rom 546, IFT

Master

António Alexandre Fraga Dias har vært oppe til avsluttende mastergradseksamen i akustikk med oppgaven:

  • Construction, Modeling And Characterization of a Piezoelectric ultrasonic And underwater transducer

Tirsdag 14. januar, Institutt for fysikk og teknologi. Veileder har vært Per Lunde

h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – men ansatte er også velkomne!

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   ALICE Collaboration: Altinpinar S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Langoy R, Lien J, Liu L, Loenne PI, Nystrand J, Roed K, Rohrich D, Skjerdal K, Ullaland K, Øvrebekk G, Wagner B, Yang B et al: Multiplicity dependence of the average transverse momentum in pp, p-Pb, and Pb-Pb collisions at the LHC ALICE Collaboration PHYSICS LETTERS B  Volume: 727   Issue: 4-5   Pages: 371-380  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of jet shapes in top-quark pair events at root s=7 TeV using the ATLAS detector EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 73   Issue: 12    

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Search for charginos nearly mass degenerate with the lightest neutralino based on a disappearing-track signature in pp collisions at root(s)=8 TeV with the ATLAS detector PHYSICAL REVIEW D  Volume: 88   Issue: 11     Article Number: 112006  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Measurement of the distributions of event-by-event flow harmonics in lead-lead collisions at root s(NN)=2.76 TeV with the ATLAS detector at the LHC JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 11     Article Number: 183 

o   ALICE Collaboration: Altinpinar S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Langoy R, Lien J, Liu L, Loenne PI, Nystrand J, Roed K, Rohrich D, Skjerdal K, Ullaland K, Øvrebekk G, Wagner B, Yang B et al:D Meson Elliptic Flow in Noncentral Pb-Pb Collisions at root(S)(NN)=2.76 TeV PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 111   Issue: 10     Article Number: 102301  

o   Ostgaard, N.; Gjesteland, T.; Carlson, B. E.; et al.: Simultaneous observations of optical lightning and terrestrial gamma ray flash from space GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS  Volume: 40   Issue: 10   Pages: 2423-2426  

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt,
se her for mer informasjon.