UiB : Juridisk Fakultet : eksamen : oppgaver 4. avdeling

FJERDE AVDELING -HØSTEN 2003

Teorioppgave nr. 1

Bokmål:

Vilkårene for tilståelsesdom (tidligere dom i forhørsrett).

Nynorsk:

Vilkåra for dom etter tilståing (tidlegare dom i forhøyrsrett).

Teorioppgave nr. 2

Bokmål:

Uforholdsmessig tyngende forvaltningsvedtak.

Nynorsk:

Uforholdsmessig tyngande forvaltningsvedtak.

Teorioppgave nr. 3

Bokmål:

Domstolens rettsskapende virksomhet.

Nynorsk:

Domstolen si rettsskapande verksemd.

Teorioppgave nr. 4

Bokmål:

Bedrageri (§§ 270, 271 og 271a).

Nynorsk:

Bedrageri (§§ 270, 271 og 271a)